Ерос і Етос як образні домінанти і ціннісні орієнтири музичного мистецтва.

Eros and Athos as figurative dominants and values of musical art.

  • Oleksаndra Ovsiannikova-Trel Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової.
Ключові слова: Ключові слова: Ерос, Етос, музичне мистецтво, культурні цінності, академічна музика, популярна музика.

Анотація

У статті обговорюється проблема втілення образів Ероса і Етоса в музиці в аспекті культуротворчої функції музичного мистецтва. Спеціально виділяється специфіка художнього заломлення образів Ероса і Етоса в академічній і популярній музиці в контексті продукування ціннісних орієнтирів і смислів культури. Пропонуються напрямки культурологічного дослідження образів Ероса і Етоса як образних домінант і ціннісних орієнтирів музичного мистецтва.
Ключові слова: Ерос, Етос, музичне мистецтво, культурні цінності, академічна музика, популярна музика.

##submission.authorBiography##

##submission.authorWithAffiliation##

Овсянникова–Трель Олекснадра Андріївна
кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри теоретичної та прикладної культурології Одеської національної музичної академії імені А. В. Нежданової.

Опубліковано
2016-09-28
Розділ
ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МУЗИКОЗНАВСТВА