Естетична значимість композиторського задуму в алеаторного-сонористичний композиції Д. Курляндського «Бездротові технології».

Aesthetic significance of composer intention into D. Kuorliandski’s aleatoric-sonoristic composition «Wireless technologies».

  • Kira Maidenberg-Todorova Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової. https://orcid.org/0000-0002-2384-6426
Ключові слова: алеаторно-сонорістічекая композиція, «периферійні звуки», артикуляційний тематизм.

Анотація

Стаття присвячена вивченню проблемних текстових та інтерпретатівних аспектів сучасної музичної творчості. На прикладі «Бездротових технологій» Д. Курляндського розкривається взаємодія специфічних композиторських засобів та авторської естетичної концепції в рамках сучасної алеаторного-сонористичний композиції.
Ключові слова: алеаторно-сонорістічекая композиція, «периферійні звуки», артикуляційний тематизм.

##submission.authorBiography##

##submission.authorWithAffiliation##

Майденберг-Тодорова Кіра Ісааківна
кандидат мистецтвознавства, викладач кафедри теорії музики та композиції Одеської національної музичної академії ім. А. В. Нежданової.

Опубліковано
2014-10-10
Розділ
ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МУЗИКОЗНАВСТВА