Втілення архетипічних образів у фортепіанному виконавчому мистецтві (на прикладі 10 п’єс з балету «Ромео і Джульєтта» для фортепіано тв. 75 С. Прокоф’єва).

Incarnation of archetypal images in piano performing arts (on the example of 10 pieces for piano from the ballet «Romeo and Juliet», op. 75 S. Prokofiev).

  • Ekateryna Yergieva Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової.
Ключові слова: архетип, архетипичні образи, базисні форми музики, гра, інтонація, комунікативні архетипи, протоінтонація.

Анотація

В статті на прикладах твору С. Прокоф’єва досліджуються інтонаційно-комунікативні прояви архетипичних образів у виконавській інтерпретації Є. Кісіна. Аудiо-вiзуальний аналiз його iнтерпретацiї показує, що їм використовуються як виконавчi засоби музичної виразностi, так i психосемантика i кинесика, якi узгоджуються завдяки його художнiй психотехніці з внутрішніми перемиканнями артиста з одного психологічного стану в інший і, таким чином, сприяють органічному втіленню архетипiчних образів даного циклу С.Прокоф'єва, встановленню художньої комунікації артиста з публікою.
Ключові слова: архетип, архетипичні образи, базисні форми музики, гра, інтонація, комунікативні архетипи,  протоінтонація.

##submission.authorBiography##

##submission.authorWithAffiliation##

Єргієва Катерина Іванівна – асистент-стажист кафедри спеціалізованого фортепіано Одеської національної музичної академії ім. А. В. Нежданової.

Опубліковано
2014-12-12
##submission.howToCite##
Розділ
ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ МУЗИЧНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА ВИКОНАВСТВА