Феномен фортепіанного мислення та актуальні способи його вивчення.

Phenomenon of piano thinking and actual methods of its study.

  • Gan Xiaoxue Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової.
Ключові слова: Ключові слова: музичне мислення, фортепіанне мислення, стиль, жанрова структура, образна форма, контекстуальні та інтекстуальні властивості музичного стилю.

Анотація

Мета статті – виявити теоретичні засади вивчення фортепіанного мислення як форми та способу музичного мислення, тобто враховуючи загальні онтологічні та ціннісно-пізнавальні властивості  музичнотворчого процесу, художньо-знакової форми  музики. Методологія роботи передбачає поєднання естетико-культурологічного та семантичного музикознавчого підходів, виявляє метод жанрово-стильового аналізу у його новому типологічному значенні, скерована до цілісності предметного виявлення фортепіанного мислення. Наукова новизна дослідження полягає у розробці стильової концепції фортепіанного мислення, що базується на визначенні контекстуальних та інтекстуальних – інтенціональних ознаках й властивостях музичного стилю, дозволяє поглиблювати феноменологічний підхід до форми та змісту фортепіанної творчості, визначати їх відповідність до образних та смислових параметрів композиторської та виконавської поетики як єдності методичних та знакоутворюючих виразових засобів. Висновки. Специфіка музичного мислення зумовлює провідне значення історико-типологічного та структурно-семіотичного підходів, а вони наголошують домінування стильового начала у музичному змістоутворенні, також дозволяють визначати своєрідність образної форми музичної, зокрема фортепіанної, творчості. «Зовнішня», тобто контекстуальна, обумовленість музичного стилю з боку художньої культури, естетичних домінант епохи відкриває його ціннісні пріоритети, що існують як сталі образні утворення у межах певних жанрових структур, причому останні визначаються насамперед з їх виконавської сторони. Тому виокремлюється аспект фортепіанно-виконавського мислення як жанрово-стилього феномена, що потребує особливих способів виявлення та вивчення.
Ключові слова: музичне мислення, фортепіанне мислення, стиль, жанрова структура, образна форма, контекстуальні та інтекстуальні властивості музичного стилю.

##submission.authorBiography##

##submission.authorWithAffiliation##

Ган Сяосює
здобувач кафедри історії музики та музичної етнографії  ОНМА ім. А. В. Нежданової.

Посилання

1. Aranovsky, M. (1974). Thinking, language, semantics // Problems of Musical Thinking. M.: Music. P. 90–128 [in Russian].
2. Bonfeld, M. (1991). Music. Language. Language. Thinking: (Experience in the system analysis of musical art). Part 1. Abstracts. Moscow: MGPI [in Russian].
3. Vygotsky, L. (1999). Thinking and Language Izd. 5, corrected. Moscow: Labirint [in Russian].
4. Vygotsky, L. (1982). Instrumental method in psychology / / LS. Vygotsky. Coll. op. in the 6th volume. M .: Pedagogika, Vol.1. P.103–108 [in Russian].
5. Vygotsky, L. (2001). Psyche, consciousness, unconscious // Psychology of consciousness: Sat. articles. St. Petersburg: Peter. P. 31–46 [in Russian].
6. Vygotsky, L. (1968). Psychology of Art. Moscow: Art [in Russian].
7. Zinchenko, V. Miri consciousness and the structure of consciousness. URL: http://development2005.narod.ru/books/zin.htm [in Russian].
8. Kirnarskaya, D. (2003). Psychology of musical activity. Theory and practice. M. [in Russian].
9. Leontiev, D. (2007). Psychology of content: nature, structure and dynamics of semantic reality: 3rd ed., Ext. Moscow: Contents [in Russian].
10. Malinkovskaya, A. (1990). Piano-performing intonation. Problems of artistic intonation on the piano and analysis of their development in the methodological and theoretical literature of the 16th-20th centuries: Essays. M.: Music [in Russian].
11. Orlov, G. (1972). Time and space of music / / Problems of musical science. M.: All-Union Publishing House of the Soviet Composer, Issue. 1. P. 358–394 [in Russian].
12. Petrikov, S. (1993). Textual Musical Thinking // Musical Academy, № 2. P. 113–116 [in Russian].
Опубліковано
2017-07-03
Розділ
ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МУЗИКОЗНАВСТВА