Жанрово-стильова діалогічність камерно-вокальної творчості як предмет музикознавчого дискурсу

The genre and style dialogicality of the chamber-vocal art as the subject of the musicologycal discourse

  • Liu Yuthen Одеська національна музична академія ім. А. В. Нежданової
Ключові слова: Ключові слова: камерно-вокальна творчість, жанрові та стильові критерії, інтегративність жанрово-стильової форми, музикознавчий дискурс, естетичні та семіологічні тенденції, художньо-мовленнєві ознаки, інтертекстуальний музичний самоділог.

Анотація

Мета статті полягає у визначенні та розмежуванні жанрових та стильових критеріїв вивчення камерно-вокальної творчості, що сформовані у музикознавчих роботах останніх років, водночас у виявленні вихідної єдності – образно-естетичної інтегративності жанрово-стильової форми камерно-вокальної музики. Методологія роботи обумовлена ​​діалогічним естетико-літературознавчим та музикознавчим підходами, орієнтована на виявлення іманентних властивостей камерно-вокального твору як художньо-виразової єдності жанрових передумов та стильових чинників, що реалізується специфічним композиційним шліхом. Наукова новизна статті визначається широтою та систематичністю представлення існуючих дискурсивних оцінок камерно-вокальної творчості та створенням на їх основі нового дослідницького концепту, що підсилює естетичні та семіологічні тенденції музикознавчого аналізу, також вказує на їх методичну спорідненість. Висновки. Доводиться, що жанрова природа камерно-вокальної музики заснована на єдності епічних, драматичних та ліричних художньо-мовленнєвих ознак, а визначальними стильовими чинниками виступають історичні композиційно-стилістичні канони та принципи авторських стилів, що утворюють відкриту площину відкритого інтертекстуального музичного самодіалогу.
Ключові слова: камерно-вокальна творчість, жанрові та стильові критерії, інтегративність жанрово-стильової форми, музикознавчий дискурс, естетичні та семіологічні тенденції, художньо-мовленнєві ознаки, інтертекстуальний музичний самоділог.

##submission.authorBiography##

##submission.authorWithAffiliation##

Лю Юйтен
здобувач кафедри історії музики  та музичної етнографії ОНМА ім. А. В. Нежданової

Посилання

. Aranovsky, M. (1998). Music text. Structure and properties. M.: Composer [in Russian].
2. Bakhtin, M. (1975). Epos and the novel // M. Bakhtin. Questions of literature and aesthetics. Studies of different years. M.: Fiction. P. 447–483 [in Russian]..
3. Bakhtin, M. (1986). Author and hero in aesthetic activity // M. Bakhtin. Aesthetics of verbal creativity. M.: Art, P. 9–191[in Russian].
4. Bakhtin, M. (1986). The Problem of Speech Genres // M. Bakhtin. Aesthetics of verbal creativity. M .: Art. P. 381–393 [in Russian].
5. Bonfeld, M. (2009). Music. The language Speech Thinking Experience in system analysis of musical art. Monograph. St. Petersburg: Composer – St. Petersburg [in Russian].
6. Vasina-Grossman, V. (1972). Music and poetic word. M .: Music, Part 1. Rhythmics. [in Russian].
7. Lisovaya, O. (2009). Programming as a genre paradigm of chamber vocal music: the problem of performing: Candidate’s thesis: 17.00.03 / ONMA them. A.V. Nezhdanova. Odessa [in Russian].
8. Filatova, O. (2005). Genre genesis of performing dialogue in music (on the material of chamber vocal creativity): Candidate’s thesis: 17.00.03 / ONMA them. A.V. Nezhdanova. Odessa [in Russian].
Опубліковано
2017-07-03
Розділ
ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ МУЗИЧНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА ВИКОНАВСТВА