Концепт «мандрів» у фортепіанній творчості Ф. Ліста (на прикладі циклу «Роки мандрів»).

The concept of "wanderings" in the piano works of F. Liszt (on the example of the cycle "Years of wanderings")

  • Zhu Xiaole Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової. https://orcid.org/0000-0001-8303-6161
Ключові слова: творчість Ф. Ліста, романтизм, концепт «мандри», «мандри духу», взаємодія і синтез мистецтв, програмна інструментальна музика.

Анотація

Мета роботи. Стаття розкриває сутність концептуального поля «мандри» у романтичному мистецтві та в фортепіанній творчості Ф. Ліста у зв’язку з його семантичними і структуроутворюючими функціями на матеріалі фортепіанного циклу «Роки мандрів». Методологія роботи грунтується на методі комплексного дослідження з використанням даних музикознавства, літературознавства, філософії та культурологїі, що спрямоване на виявлення глибинного зв'язку музичних та позамузичних чинників програмної інструментальної творчості. Наукова новизна роботи полягає у визначенні ролі, значення та механізмів функціонування концепту «мандри» в образно-семантичній структурі циклу «Роки Ліста та у розширенні уявлень про дію позамузичних чинників в інструментальній музиці. Висновки. Зримо-відчутні музичні образи лістівського фортепіанного циклу відтворюють мандри самого композитора країнами, видатними місцями; мандри його творчої постаті як у пошуках творчого методу, композиторської мови, так і місця Митця і Мистецтва у житті і культурі; мандри духу у всій цілісності суперечливостей загальнолюдського і індивідуального, земного і небесного, діяльнісно-бурхливого і споглядально-мареннєвого. Як і Гете у своїх «Роках мандрів», Ліст демонструє не стільки розрізнення, скільки діалектичну єдність культури (духу) на всіх її рівнях – природи (науки), мистецтва, духовності (релігії).  
Ключові слова: творчість Ф. Ліста, романтизм, концепт «мандри», «мандри духу», взаємодія і синтез мистецтв, програмна інструментальна музика.

##submission.authorBiography##

##submission.authorWithAffiliation##

Чжу Сяоле, асистент-стажист кафедри спеціального фортепіано Одеської національної музичної академії імені А.В.Нежданової.

Посилання

1. Belyaevskaya, Ye.G. (1987). Semantics of the word. Moscow: Vyssh. w. [in Russian].
2. Bochkareva, N.S. (2001). A novel about the artist as "The Roman of Creation", genesis and poetics: on the material of the literatures of Western Europe and the USA at the end of the eighteenth and nineteenth centuries. Doctor’s thesis. Permian: The Perm State University [in Russian].
3. Demchenko, A.I. (2002). Franz Liszt: Milestones of Evolution. Ferenc Liszt and problems of synthesis of arts. Kharkov: Caravel, 2002. P. 25-42 [in Ukrainian].
4. 4. Dyakova, T.A. (2005). Historical and cultural semantics and poetics of the landscape: Extended abstract of doctor’s thesis. Voronezh: Voronezh State Universit [in Russian].
5. Inozemtseva, E.V. (2007). Visual image (picture) in the prose of German Romantics. Extended abstract of candidate’s thesis. Moscow: Moscow State University them. M.V. Lomonosov [in Russian].
6. Kagan M. (1972). Morphology of art. Leningrad: Art [in Russian].
7. Lobanova, M. (1990). Music style and genre: history and modernity. Moscow: Sov. Composer [in Russian].
8. Milstein, Ya.F. (1970). Franz Liszt. Moscow: Music. T. 1. [in Russian].
9. Revvo, Yu.A. (2017). The metaphorical concepts "Path", "Road" and "Wandering" in journalism and prose PA. Sorokina and B.K. Zaitsev. Candidate’s thesis Moscow: Russian University of Friendship of Peoples [in Russian].
10. Sbotova, S.V. (2005). Reflection of the theme of travel (way) in the artistic and philosophical thought of Western Europe and Russia XVIII - XX centuries. Extended abstract of candidate’s thesis Saransk: Mordovian state. un-t them. N.P. Ogareva [in Russian].
11. Priest George Chistyakov (2002). In search of the eternal city. Moscow: The Way. URL: http://tapirr.com/ekklesia/chistyakov/vechn_grad/puteshest.htm [in Russian].
Опубліковано
2017-12-20
Розділ
ІСТОРІЯ ТА ТЕОРІЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА І КУЛЬТУРИ