Категорія музичного мислення у понятійному контексті психології мистецтва: про єдність філософсько-естетичного та мистецтвознавчого методів пізнання.

Category of music inspiration in the conceptive content of psychology of art: on the unity of philosophical-aesthetic and artistic knowledge methods.

  • Oleksandra Samoilenko Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової. https://orcid.org/0000-0002-2071-9587
Ключові слова: Ключові слова: музичне мислення, психологія свідомості, психологія мистецтва, ноологічний підхід, ноетична концепція, «мова свідомості».

Анотація

Мета статті полягає у визначенні дисциплінарного статусу категорії музичного мислення та розробці методично-поняттєвої бази вивчення природи й процесу музичного мислення. Методологія роботи передбачає поєднання феноменологічного та психологічного підходів та їх сумісну проекцію у предметну галузь мистецтвознавства, поглиблення музикознавчої семіології.  Наукова новизна дослідження визначається запровадженням нооологічного (ноетичного) підходу до змістового кола психології мистецтва та обгрунтуванням його провідної ролі у теорії музичного мислення. Висновки статті дозволяють визнавати ноетичну концепцію свідомості ключовою щодо виявлення специфіки хронотопічного змісту художнього (музичного) твору, імпліцитних та експліцитних властивостей й показників  художнього (музичного) образу, фундаментальних властивостей категорій пам'яті, гри та любові.

 

##submission.authorBiography##

##submission.authorWithAffiliation##

Самойленко Олександра Іванівна, доктор мистецтвознавства,рофесор, проректор з наукової роботи ОНМА ім. А. В. Нежданової.

Посилання

1. Vygotsky, L. (1991). Pedagogical psychology. Ed. V.V. Davydov. M .: Pedagogy [in Russian].
2. Vygotsky, L. (1982). The problem of consciousness // LS. Vygotsky Sobr. cit. in 6 volumes T.1. Ed. A. Luria, M. Yaroshevsky, M.: Pedagogy,. P. 156–167 [in Russian].
3. Vygotsky, L. (1968). Psychology of art. M.: Art [in Russian].
4. Husserl, E. (2005). Selected Works: comp. V. A. Kurennoy. M.: Territory of the Future Publishing House [in Russian].
5. Zinchenko, V. Worlds of consciousness and the structure of consciousness. URL: http://development2005.narod.ru/books/zin.htm [in Russian].
6. Kirnarskaya, D. (2003). Psychology of musical activity. Theory and practice. M. [in Russian].
7. Leontiev, D. (2007). Psychology of Sense: Nature, Structure and Dynamics of Semantic Reality: 3rd ed., Add. M.: Meaning [in Russian].
8. Losev, A. (1995). Music as a subject of logic // A.F. Losev. The form. Style. Expression. Comp. A.A. Taho-Godi. M.: Thought, P. 405–602 [in Russian].
9. Maslow, A. (1999). Motivation and personality. Trans. from English A. M. Tatlybayeva. St. Petersburg: Eurasia [in Russian].
Опубліковано
2018-04-25
##submission.howToCite##
Розділ
ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МУЗИКОЗНАВСТВА