Діалогічні пролегомени культурного ландшафту Криму (український контекст)

Dialogical prolegomenes of the Crimean cultural landscape (cultural context)

  • Tetiana Mladenova Львівська національна університет імені Івана Франка https://orcid.org/0000-0001-6089-6839
Ключові слова: історико-культурний процес, музично-історичний процес, культурні контакти, діалог, полілог, синкретичність, національна музика.

Анотація

Мета дослідження – висвітити в культурному ландшафті Криму приклади діалогічної взаємодії між представниками різних культур та акцентувати уяву на українській складовій цього діалогу. Методологія дослідження. У статті використовуються спеціальні культурологічні методи дослідження: історично-ретроспективний (як метод культурної реконструкції), діахронічний, а також формально-логічні методи: аналіз і синтез, індукція й дедукція, абстрагування та ідеалізація. Наукова новизна полягає в розгляданні культурних, зокрема, музичних, процесів, які відбуваються на півострові Крим, з позиції вияву міжкультурних зв’язків. Висновки. Культура Криму презентована як багатоелементна, її синкретичність зосереджена в фольклорі кримських татар як автохтонного етносу. Своїм східним вектором вона була особливо приваблива для митців-пілігримів. Кінець XIX – початок XX століття розглянуто як окремий період в історико-культурній хронології півострова. Особлива увага приділяється вивченню життєвих шляхів і творчості композитора О. Спендіарова та художника І. Айвазовського, чия біографія безпосередньо пов’язана як з Україною, так і з Кримом, і чий саме кримський період життєтворчості яскраво презентує компліментарність та плідність міжкультурного діалогу. У статті підкреслено вплив українського фольклору на композиторську діяльність О. Спендіарова.

##submission.authorBiography##

##submission.authorWithAffiliation##

Младенова Татьяна Валерьевна, аспирантка Львовского национального университета имени Ивана Франко, научный сотрудник музыкально-мемориального музея Соломии Крушельницкой

Посилання

1. Abdulvaap, N. (2007). Crimean Tatar instrumental music of Khanate period. Preface. Simferopol: Dolia [in Russian]. 2. Gankevych, V., Shendrikova, S. The theater troupe of M. Staritsky in the Crimea. Retrieved from http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/74200/57-Gankevich.pdf/ [in Russian]. 3. Gozenpud, A. (1954). N. V. Lysenko and Russian music literature. Moscow: Muzgiz [in Russian].
4. Vagner, L. A tale about artist Aivazovsky. Retrieved from https://www.litmir.me/br/?b=112526&p=3/ [in Russian].
5. Dashkevych, Ya. (2016). Ukraine and the East. Lviv [in Ukrainian].
6. Izidinova, S. R. (1995). About national music of Crimean Tatars. Simferopol: EKOSI – Gidrofizik [in Russian].
7. Yyrlar. Songs. Retrieved from http://karai.crimea.ua/390-jjyrlar.-pesni.html/ [in Russian].
8. Lysenko, M. V. (1978). Characteristics of musical features of Ukrainian dumas and songs performed by Veresay kobzar. К. [in Ukrainian].
9. Markov, E. (1995). Essays about Crimea. Simferopol: Tavria [in Russian].
10. Mladlenova, T. (2011). Semantics of the East in symphonic pictures of N. A. Rymskyi-Korsakov. Culture of the nations of Black Sea area, 217 [in Russian].
11. Shirinian, R. K. (Eds.). (1989). Modest Petrovych Musorhsky. Moscow: Muzyka [in Russian].
12. Spendiarova, M. Spendiarov. Retrieved from http://www.e-reading.org.ua/bookreader.php/1001363/ [in Russian].
13. Balian, V. (Eds.). (1971). Spendiarov about music. Erevan: TsK KP [in Russian].
Опубліковано
2018-04-25
Розділ
ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МУЗИКОЗНАВСТВА