Жанрові витоки музичної образності фортепіанних поліфонічних циклів ХХ століття.

Genre sources of musical imagery of twentieth century piano polyphonic cycles

  • Zhou Daping Одеська національна музична академія ім. А. В. Нежданової https://orcid.org/0000-0002-6112-4862
Ключові слова: жанр, жанровий стиль, жанрова атрибутика, музичний образ, музичний зміст, музична виразність.

Анотація

Мета статті – визначити теоретичні передумови вивчення образного змісту поліфонічних циклів у фортепіанній музиці ХХ століття. Методологія. Дослідження спирається на традиційний музикознавчий метод жанрово-стильового аналізу, який дозволяє виявити зв'язок жанрової природи музичної мови з образним змістом музичного твору. При розгляді фортепіанного поліфонічного циклу у творчості композиторів ХХ століття даний метод дає можливість визначення жанрового стилю як компонента художньої ідеї малого циклу «прелюдія-фуга». Наукова новизна полягає в уточненні методу жанрово-стильового аналізу творів сучасної музики та підготовці підстав для побудови методики освоєння студентами-піаністами образного сенсу поліфонічних циклів сучасної фортепіанної музики. У роботі обговорюються жанрові витоки музичної образності поліфонічних творів циклічної форми, уявлення інтерпретаторів і слухачів про їх художньо-образний зміст, можливість адекватного розуміння форми і змісту музичної традиції поліфонічної фортепіанної музики. Даний підхід розглядається як доцільний при вивченні сучасного музичного репертуару, особливо – творів поліфонічного циклу у творчості провідних композиторів ХХ століття. Висновки: жанрова образність музичного твору являє собою найважливіший компонент цілісного художньо-образного змісту циклічного інструментально-поліфонічного опусу і може служити опорою для побудови виконавської концепції твору. Жанрова природа музично-інтонаційних засобів виявляється вже у найбільш ранніх зразках фортепіанного поліфонічного циклу. Дана якість збереглася і в творах композиторів ХХ століття, що дозволяє ставити питання про певний принцип композиторської поетики. Жанрові витоки музичної образності грають важливу роль при вивченні прелюдій і фуг сучасних композиторів майбутніми піаністами (зокрема китайськими студентами). Вони значно полегшують усвідомлення художньої ідеї п'єси циклу, є ключем до розуміння образного змісту музики і мають великий педагогічний потенціал у вирішенні завдання освоєння європейської музичної культури.

##submission.authorBiography##

##submission.authorWithAffiliation##

Чжоу Дапін, здобувач ступеня кандидата мистецтвознавства кафедри теорії музики та композиції Одеської національної музичної академії імені А.В Нежданової

Посилання

1. Berchenko R. (2005). In search of lost meaning. Boleslav Yavorsky on the «Well Tempered Clavier». M.: Classics-XXI [in Russian].
2. Joffe B. Johann Bach. Well Tempered Nothing. Chanograph. URL:http://khanograf.ru/arte
3. Kabalevsky D. (1974). About three whales and much more. Perm: Perm Publishing House [in Russian].
4. Lazutina T. (2008). Kolokolnost as an expression of the national peculiarity of Russian music. Bulletin of Tomsk State University. No. 306 (1). Tomsk: TSU [in Russian].
5. Livanova T. (1985). Bach and Handel. Problems of style. Russian book on Bach. M.: Music [in Russian].
6. Nazaikinsky E. (2003). Style and genre in music. M.: VLADOS [in Russian].
7. Nosina V. (1997). Symbols of the music of J.S. Bach. Saint-Petersburg [in Russian].
8. Kholopova V. (2000). Music as an art form: a textbook. St. Petersburg : Lan [in Russian].
Опубліковано
2018-04-25
Розділ
ІСТОРІЯ ТА ТЕОРІЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА І КУЛЬТУРИ