«Мислити звуками»: дидактичні перспективи застосування системи вольфґанґа ґуґґенберґера в процесі підготовки студента-трубача.

«Thinking with sounds of music»: didactic perspectives of Wolfgang Guggenberger system in the teaching process of trumpet scholar.

  • Petro Vakalyuk «Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника». https://orcid.org/0000-0002-4544-1657
Ключові слова: слова: методика викладання гри на духових інструментах, В. Ґуґґенберґер, А. Томатіс, Р. Квінке, потокові стани, ASA, BERP.

Анотація

Мета роботи: розглянути інноваційну і широко застосовувану в західноєвропейській практиці останніх десятиліть систему підготовки професійних виконавців-трубачів німецького музиканта та викладача Вольфганга Ґуґґенбергера. Методологія дослідження ґрунтується на використанні наступних методів: історичного – у виявленні передумов сучасних музично-педагогічних систем викладання гри на духових інструментах, компаративного – у зіставленні різних підходів до інтерпретації та принципів професійного навчання на трубі, аналітичного – у з’ясуванні основних елементів представлених систем. Наукова новизна дослідження полягає у включенні в музикознавчий та музично-педагогічний компендіум вітчизняної науки фактично невідомої та не опрацьованої досі українською мовою системи підготовки виконавця на духових інструментах. Простежені витоки засадничих положень, проведені історичні та теоретичні паралелі із системами Рольфа Квінке та Вінсента Ціховіча, а також із теорією Альфреда Томатіса та концепцією потоку Міхая Чіксентміхаї. Висновки. Підсумовуючи практичне значення системи В. Ґуґґенберґера, виділяємо наступні етапи, які відіграватимуть важливу роль і в щоденній праці українських педагогів над підготовкою виконавців-професіоналів: програма ментального налаштування; етап розігрування; етап виконавства.

##submission.authorBiography##

##submission.authorWithAffiliation##

Вакалюк Петро Васильович, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри виконавського мистецтва Навчально-наукового інституту мистецтв ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника».

Посилання

1. Burzik A. (2003). Üben im Flow: Eine ganzheitliche Übemethode. Infoblatt vom Musikschulkongress. HCC (Hannover Congress Centrum). Hannover [in German].
2. Guggenberger W. (2006). Basics Plus: Studien für 1-2 Blechblas instrumente im Violinschlüssel. Besetzung: 1–2 Trompeten. Rot an der Rot: Musikverlag Siegfried Rundel [in German].
3. Csikszentmihalyi M. (1990). Flow: The Psychology of Optimal Experience. New York: Harper and Row [in English].
4. Csikszentmihalyi M. (1996). Creativity: Flow and the Psychology of Discovery and Invention. New York: Harper Perennial [in English].
5. Csikszentmihalyi M. (1997). Finding Flow: The Psychology of Engagement With Everyday Life. New York: Basic Books [in English].
6. Loubriel L. (2009). Back to Basics for Trumpeters: The Teaching of Vincent Cichowicz. Chicago: Scholar Publications [in English].
7. Quinque R. (1980). ASAmethod. Bulle: Editions Bim [in German].
8. Quinque R.(1982). ASAtechnik. Bulle: Editions Bim [in German].
9. Quinque R.(1985). ASAknowhow. Bulle: Editions Bim [in German].
10. Quinque R.(1985). ASAjazz. Bulle: Editions Bim [in German].
11. Tomatis A. (2005). The Ear and the Voice. New York: Scarecrow Press, [in English].
12. Wolter E. (2012). Klangvitamin Musik: Musik the rapeutische Aspekte im Musik und Instrumentalunterricht. Kassel: Bosse. [inGerman].
Опубліковано
2018-04-25
Розділ
ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ МУЗИЧНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА ВИКОНАВСТВА