Електронний баян у музичній культурі: історія, естетика, органологія

Electronic bayan (accordion) in musical culture: history, aesthetics, organology.

  • Volodimir Chefranov Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової. https://orcid.org/0000-0003-1277-1112
Ключові слова: : електронні музичні інструменти, баян, електронний баян, органологія, модернізація музичного інструмента

Анотація

Мета роботи. У статті розглядаються історичні факти, естетичні і технологічні засади виникнення, модернізації та розповсюдження електронних інструментів, зокрема баяна. Методологія дослідження полягає в застосуванні компаративного, естетико-культурологічного, історичного, музикознавчого методів, які утворюють єдину методологічну основу. Зазначений методологічний підхід дозволяє розкрити та піддати аналізу специфіку електронних інструментів в ході історичної модернізації. Наукова новизна роботи полягає у виявленні значення електронного баяна у музичному мистецтві. Уточнюються історико-фактичні та техніко-органологічні параметри вказаного виду інструменталізму. Висновки. Концепція музично-інструментальних комп'ютерних технологій як нового явища в мистецтві відображає закономірності історичної еволюції музичного інструментарію (процес прискорення зміни музичних стилів і творчих методів написання музики). Вказані конкретні переваги синтезування акустичної та електронної систем у баяні.

##submission.authorBiography##

##submission.authorWithAffiliation##

Чефранов Владимир Георгиевич, и.о. доцента кафедры народных инструментов Одесской национальной музыкальной академии им. А.В. Неждановой.

Посилання

1. Basurmanov, A. (1987). Reference book bayanist. M .: Owls. Composer [in Russian].
2. Garbuzov, N.A. (1950). Zonal nature of tonal hearing. M.; L.: USSR Academy of Sciences [in Russian].
3. The history of electronic music – from telegraph to synthesizer. URL: https://theoryandpractice.ru/posts/8738-micro-music (appeal date 08/15/2017)
4. Mirek, A.K. (1979). And the harmonica sounds ... M.: Soviet composer. [in Russian].
5. Puchkov, S.V. (2002). Musical computer technology as a new toolkit of modern creativity. Сandidate’s thesis. St. Petersburg: C-pb. humanity un-t trade unions. [in Russian].
6. Theory of modern composition (2007). Ed. ed. V.S. Сenova. M.: Music [in Russian].
Опубліковано
2018-04-25
Розділ
ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ МУЗИЧНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА ВИКОНАВСТВА