Особливості підготовки піаністів в умовах української мистецької освіти.

Features of pianist training in ukrainian artistic education.

  • Zhang Xiangyong Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка https://orcid.org/0000-0001-6229-8082
Ключові слова: особливості, фахова підготовка, мистецька освіта, фортепіанна педагогіка, виконавська культура, виконавська майстерність.

Анотація

Мета дослідження – обґрунтувати особливості підготовки піаністів в умовах української мистецької освіти. Методологія дослідження – для реалізація мети в роботі використано комплекс взаємопов’язаних методів: аналіз наукової літератури ‒ для визначення ступеню дослідженості означеної проблеми з позиції мистецтвознавства, культурології та мистецької педагогіки; теоретичного моделювання – для узагальнення змісту ключових понять дослідження, теоретичних положень та наукових уявлень про фахову підготовку піаністів в умовах українського мистецького простору; систематизації  – для узагальнення результатів дослідження. Наукова новизна – полягає у виявленні особливостей підготовки піаністів в умовах української мистецької освіти, а саме: визначено стан вивченості означеної проблеми, систематизовано наукові уявлення про зміст фортепіанної підготовки; розкрито специфіку фахової підготовки. Висновки. На основі аналізу наукової літератури систематизовано наукові підходи мистецтвознавців, культурологів та педагогів, на основі яких визначено специфіку фахової підготовки піаністів в умовах української мистецької освіти. З метою збагачення теоретичної платформи теорії та практики виконавського мистецтва піаністів в роботу введено положення про організацію та зміст фахового навчання виконавців фортепіанного профілю.

##submission.authorBiography##

##submission.authorWithAffiliation##

Чжан Сянюн, аспірант кафедри образотворчого мистецтва, теорії, історії музики та художньої культури Сумського державного педагогічного університету імені АСМакаренка.

Посилання

1. Antonyuk, V. (1999). Formuvannya indy`vidual`nogo vy`konavs`kogo sty`lyu: kul`turno-antropologichny`j aspekt: naukove doslidzhennya [Formation of an individual performing style: cultural-anthropological aspect: scientific research]. K.: Ukrayins`ka ideya [in Ukrainian].
2. Stulova, G. P. (1992). Razvy`ty`e detskogo golosa v processe obucheny`ya peny`yu [Development of children's voices in the process of learning singing]. M.: Prometej [in Russian].
3. Teplov, B. M. (1947). Psy`xology`ya muzіkal`nіh sposobnostej[Psychology of musical abilities]. M.; L.: Y`zd-vo APN RSFSR [in Russian].
4. Shukajlo, V. F. ( 2004). Pedalizaciya u profesijnij pidgotovci pianista: Navchal`ny`j posibny`k [Pedaling in the professional training of a pianist: A manual]. Xarkiv: Fakt. [in Ukrainian].
5. Shul`pyakov, O. F. (1986). Muzіkal`no-y`spolny`tel`skaya texny`ka y` xudozhestvennіj obraz [Musical-performing technique and artistic image]. L.: Muzіka. [in Russian].
Опубліковано
2018-04-25
Розділ
ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ МУЗИЧНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА ВИКОНАВСТВА