Друга симфонія В. Сильвестрова в еволюції творчості композитора

The Second symphony of V. Silvestrov in the evolution of the composer’s work

  • Nina Dovgalenko Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової https://orcid.org/0000-0003-3462-640X
Ключові слова: В. Сильвестров, Друга симфонія, еволюція стилю, звукові елементи, сонорні утворення.

Анотація

Мета статті. Стаття присвячена дослідженню стильових закономірностей в творчості В. Сильвестрова. В еволюції стилю композитора збережені незмінними елементи мови, що сформувалися в авангардний період. В якості матеріалу обраний твір раннього періоду, аналітичний розгляд якого дозволяє робити висновки щодо константних властивостей стилістики В. Сильвестрова. Застосована в статті методологія спирається на системний аналіз в дослідженні застосованих в композиції мовних засобів та принципі історичності в оцінці еволюції стилістики композитора. Наукова новизна полягає в аналізі твору, що становить значне художнє явище у вітчизняній музиці, але який ще не знайшов свого освітлення в дослідницькій літературі. Аналіз Другої симфонії дозволяє робити висновки щодо формування інтонаційних і формоутворювальних показників стилю В. Сильвестрова в авангардний період і збереженні їх в якості системних в наступні десятиріччя. Висновки. Друга симфонія В. Сильвестрова, створена на початку творчого шляху композитора, в стилістиці авангардних технік започаткувала цінності і засоби, що в повній мірі були реалізовані в подальших творах з іншою естетикою і стилістикою. Особливе ставлення до звуку як до найзначнішої цінності, просторовість розташування звукових полів, драматургія пролонгованого затухання і розчинення в тиші, наскрізна форма залишаться константними рисами стилю композитора.

##submission.authorBiography##

##submission.authorWithAffiliation##

Ніна Сергіївна Довгаленко, кандидат мистецтвознавства, в о. професора кафедри історії музики та музичної етнографії Одеської національної музичної академії імені А.В. Нежданової

Посилання

1. Dovgalenko N. (2015) Ukrainian contemporary music. Portraits and landscapes. Odessa: Print-South [in Ukrainian].
2. Zinkevich E. Ukrainian avantgarde: zigzags of history. Moscow: Scientific and Publishing Center Moscow Conservatory, 2013. P. 385–398 [in Russian].
3. Kasyanov G. (1995) Dissatisfied: Ukrainian intelligentsia in motion resistance in the 1960s-1980s. K.: Lib. [in Ukrainian].
4. Nestjeva M. (2012) Self-portrait of the composer in the interior of his music. Music Academy. №2. P. 3–7 [in Russian].
5. Silvestrov V. (2011) Wait for music. Lectures-conversations. K.: Spirit and Letter [in Ukrainian].
6. Theory of musical composition (2005). M.: Music [in Russian].
7. Cherednichenko T. (2002) Music stock. 70s Problems. Portraits. Cases. M.: NLO, P. 331–351 [in Russian].
Опубліковано
2018-10-24
Розділ
ІСТОРІЯ ТА ТЕОРІЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА І КУЛЬТУРИ