Нові тенденції сучасної композиторської поетики (на прикладі творчості Ю. Гомельської)

New tendencies of modern composer poetics (on the example of creativity of Y. Gomelskaya)

  • Anatolii Nosulya Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової https://orcid.org/0000-0002-3003-6472
Ключові слова: композиторська поетика, стиль, жанр, психологія творчості, камернізація, композиторське мислення.

Анотація

Мета статті полягає у розгляді актуальних та принципово нових тенденцій сучасної композиторської поетики у ХХ – ХХІ ст. з виділенням у якості головного об’єкта вивчення камерно-вокальної спадщини Ю. Гомельської. Методологія статті базується на принципово оновленому аналітичному підході до камерно-вокальної творчості періоду кінця XX – початку XXI століть, у тому числі, до камерних творів одеських композиторів (на прикладі творчості Ю. Гомельської), на підставі якого стає можливим виявити характерні особливості композиторського стилістичного комплексу. Наукова новизна обумовлена тим, що у статті аналітичним шляхом обґрунтовуються шляхи взаємодії та зближення явища камернізації з театрально-сценічними тенденціями. До факторів новизни також слід віднести широкий контекстуальний аналіз камерно-вокальних творів Ю. Гомельської, а, у зв'язку з ним, відкриття нової символічної форми діалогічного взаємодії музичного і словесно-поетичного рядів в камерних творах. Висновки. Оцінюючи композиторський доробок Ю. Гомельської, необхідно відзначити, що кожен з творів композиторки демонструє свою індивідуальну систему організації елементів музичної мови, в основі якої ми можемо спостерігати постійний пошук та відновлення прийомів музичної виразності. Для Ю. Гомельської типовим є процес різноманітного трактування й експериментальних пошуків в області жанру камерної музики із трансформацією традиційних її моделей. Такий інтерес обумовлений, на наш погляд, прагненням у всій глибині розкрити можливості музичного діалогу. Персоніфікація тембрів особливо виділяє роль просторової перспективи фактури як визначальної для характеру образної виразності учасників сюжетної канви добутку. У кожному своєму творі Юлія Олександрівна Гомельська пропонує свій особливий авторський підхід, своє прочитання, свою індивідуальну композиторську манеру письма, що дозволяє у всій повноті розкрити їх образну складову.

##submission.authorBiography##

##submission.authorWithAffiliation##

Анатолій Валентинович Носуля
кандидат мистецтвознавства, в.о. доцента кафедри сольного співу ОНМА імені А.В. Нежданової.

Посилання

1. Berdyaev, N. (1991). Self-knowledge (experience of philosophical autobiography). M .: Book. [in Russian].
2. Bobrovsky, V. (1989). Thematism as a factor of musical thinking: essays. M .: Music. Issue 1. [in Russian].
3. Bondarenko, T. (1991). About the traditions of P.I. Tchaikovsky in the musical movement of Ukrainian composers. Chaykovsky that Ukraine. K. P.197-217. [in Russian].
4. Gomelskaya Yulia Alexandrovna: [Electronic resource]: Official site of the Odessa National Academy of Music named after A.V. Nezhdanova. URL: http://odma.edu.ua/rus/structure/facibilities/piano_theoretical_faculty/music_theory/gomelskaya [in Russian].
5. Gribinenko, Yu. (2006). Musical polystylistics in the light of the theory of intertextuality: dis. ... Cand. art history, specialty: 17.00.03: Musical art. Odessa. [in Russian].
6. Drach, І. (2002). Composer Vіtalіy Gubarenko. Formula Іndivіdualnost_. Sumi: Sumy State Pedagogical University, im. A.S. Makarenka [in Ukrainian].
7. Lunina, A. (2015). Composer in the mirror of modernity: in 2 volumes. K.: Spirit and Literature. Vol.1. [in Russian].
8. Medushevsky, V. (1980). Man in the mirror of intonational form // Soviet music. No. 9. P. 39–48. [in Russian].
9. Samoylenko, A. (2003). Dialogue as a musical and cultural phenomenon: methodological aspects of modern musicology. Dis. on the competition scholarly step. Doctors of art history, specialty – 17.00.03 – musical art. Odessa. [in Russian].
10. Silvestrov, V. (2004). Music is the singing of the world about itself ... Intimate conversations and views from the outside: Conversations, articles, letters. Kiev. [in Russian].
Опубліковано
2018-10-24
Розділ
ІСТОРІЯ ТА ТЕОРІЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА І КУЛЬТУРИ