Музичний час як естетична ідея фортепіано-виконавської творчості

Musical time as an aesthetic idea of piano-performing creativity

  • Sun Peiyan Одеська нацаональна музична акдемія імені А.В.Нежданової https://orcid.org/0000-0001-7774-4444
Ключові слова: час в музиці, музичний час, темпоральніть, естетична ідея, ціннісна темпоральна модальність, фортепіанно-виконавська інтерпретація.

Анотація

Мета статті – з’ясувати, яким чином і на основі яких специфічних засобів формується музичний час у фортепіанній творчості; як узгоджується ідея музичного часу з формою та змістом виконавської інтерпретації. Методологія роботи відзначається інтердисциплінарним комплексним характером, поєднанням філософсько-культурологічного, психологічного, музикознавчого теоретичного та виконавського аналітичного підходів. Наукова новизна пов’язана з розвитком темпорального підходу до фортепіанно-виконавської інтерпретації, з визначенням музичного часу як естетичної ідеї виконавської творчості. Висновки свідчать про необхідність поєднувати мистецтвознавчі та загальногуманітарні методи вивчення феномена часу у його людському смислотворчому призначенні; поглиблювати аналітичні текстологічні ракурси дослідження музичного часу, досягаючи рівня виконавської стилістики та її специфічних модальностей.

##submission.authorBiography##

##submission.authorWithAffiliation##

Сун Пейянь, здобувач кафедри історії музики та музичної етнографії Одеської національної музичної  академії ім. А. В. Нежданової

Посилання

1. Arkad'ev, M. Creative time, “arch-writing” and experience Nothing. URL: //http://extertexst.by.ru [in Russian].
2. Arkadyev, M. (2000). Chrono-articulation structures in I. S. Bach's clavier works // Musical Academy. No. 2. P. 2–13 [in Russian].
3. Arkad'ev, M. (2001). Fundamental problems of the theory of rhythm and the dynamics of “non-sounding” structures in Webern's music. Webern and Husserl // Academy of Music. No. 1; 2. P. 151–163; 42–51 [in Russian].
4. Dubrov, A. (2003).Interaction of living systems with time and space // Consciousness and physical reality. M., Vol. 8. No. 3. P. 51–60 [in Russian].
5. Korykhalova, N. (1979). Interpretation of music: Theoretical problems of musical performance and critical analysis of their development in modern bourgeois aesthetics. L.: Music [in Russian].
6. Losev, A. (1995). Music as a subject of logic // A.F. Losev. The form. Style. Expression / Comp. A.A. Taho-Godi. M.: Thought, P. 405-602[in Russian].
.7. Lyublinskaya, L., Lepilin, S. (2002). Philosophical Problems of Time in the Context of Interdisciplinary Research / Afterword by A. Uemov. M .: Progress-Tradition [in Russian].
8. Malinkovskaya, A. (1990).Piano-performing intonation. Problems of artistic intonation on the piano and analysis of their development in the theoretical and theoretical literature of the XVI – XX centuries: Essays. M.: Music [in Russian].
9. Nazaikinsky, E. (1982). The Logic of the Structure of a Musical Composition. M. [in Russian].
10. Orlov, G. (1972). Time and space of music // Problems of musical science. Sat articles. Issue 1. M.: All-Union publishing house Soviet composer, P. 358–394 [in Russian].
11. Sukhantsevа, V. (1990).Category of time in musical culture. K.: Lybid [in Russian].
12. Heidegger, M. (1993). Time and Being: Articles and speeches; Comp., trans., entry Art., comments. and index: V.V. Bibikhin. Moscow: Republic [in Russian].
Опубліковано
2018-10-24
Розділ
ІСТОРІЯ ТА ТЕОРІЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА І КУЛЬТУРИ