Музична концептосфера «жіночої теми» в європейському оперному творчості

Musical the sphere of concepts of "women's theme" in European opera creativity

  • Zhang Yiven Одеська національна музична акдемія імені А.В. Нежданової https://orcid.org/0000-0002-0495-1503
Ключові слова: музична концептосфера, музичний концепт, жіноча тема, жіночі образи, ідея жіночності, концепти «любов», «краса», «жертовний подвиг», «творіння» («софійність»).

Анотація

Мета статті – визначити головні передумови постановки проблеми концептуалізації жіночої теми (теми жіночності) в європейській оперній музиці, виявити музикознавчі критерії вивчення жіночих образів в опері як складного концептуального явища. Методологія роботи формується на основі філософсько-культурологічного, естетичного, літературознавчого та музикознавчих жанрово-композиційного підходів, передбачає музично-семіологічну інтеграцію. Наукова новизна дослідження обумовлена ​​музикознавчою постановкою проблеми жіночої образно-тематичної та художньо-стильової концептосфери в оперній творчості, виділенням музично-конструктивного рівня виявлення жіночого начала в змісті опери. Висновки дозволяють визначити коло музично-мовних прийомів, музично-стилістичних засобів, завдяки яким в матеріалі опери відокремлюється комплекс характеристик жіночих образів, формуються ідейно-тематична домінанта жіночності і відповідні їй музичні концепти.

##submission.authorBiography##

##submission.authorWithAffiliation##

Чжан Івен, соискатель кафедры истории музыки и музыкальной этнографии Одесской национальной музыкальной академии имени А. В. Неждановой

Посилання

1. Averintsev, S. (2006). Love // Sergey Averintsev. Sofia – Logos. Dictionary: ed. N.P. Averintseva and K.V. Sigova. K.: SPIRITS AND LITERS, P. 279–285 [in Russian].
2. Balashova, E. (2004). Concepts love and hate in the Russian and American linguistic minds. Candidate’s thesis. Saratov [in Russian].
3. Bakhtin, M. (1986). Author and hero in aesthetic activity // M. Bakhtin. Aesthetics of verbal creativity: 2 ed. M.: Art, P. 9–191 [in Russian].
4. Buyanova, O. (2003). Language conceptualization of love: linguocultural aspect. Candidate’s thesis. Krasnodar [in Russian].
5. Kanysheva, O. (1994). Spiritual foundations of love. Candidate’s thesis. St. Petersburg [in Russian].
6. Kizyun, G. (2003). The problem of love in the philosophy of V. Solovyov and his school. Candidate’s thesis. Moskva. [in Russian].
7. Konen, V. (1971). Claudio Monteverdi. M.: Soviet composer [in Russian].
8. Kochetovskaya, E. (2004). Philosophical reflection of love as a tradition of Russian culture. Candidate’s thesis. Volgograd, [in Russian].
9. Krechmar, G. (1925). History of opera. Ed. and with foreword. I. Glebova. L.: Academia [in Russian].
10. Mazel L. 1952. About the melody / L. Mazel. – M.: Muzgiz, [in Russian].
11. Mazina, E. (2009). Theme of Eternal Femininity in the cultural space of the Silver Age. Candidate’s thesis. Moskva. [in Russian].
12. Marchesi, G. (1990). Giuseppe Verdi. Opera. M.: Music, P. 148–180 [in Russian].
13. Minets, D. (2012). The Gender Conceptosphere of Female Memoir and Autobiographical Discourse. Candidate’s thesis. Vologda [in Russian].
14. Polzunova, M. (2008). “Declaration of love“ as a complex speech genre: vocabulary, grammar, pragmatics. Candidate’s thesis Ekaterynburh. [in Russian].
15. Sadunova, N. (2009). The philosophy of love of German romanticism. Candidate’s thesis. Tver [in Russian].
16. Suleymanova, L. (2017). Conceptualization of the concept of female beauty in the cultural discourse. Candidate’s thesis. St. Petersburg [in Russian].
17. Fromm, E. (1990). Art of Love. [Trans. from English M .: EMC "Universe" MGC [in Russian].
18. Zheng, Jing. (2013). On the aesthetic genesis of the phenomenon of love and its significance in operatic work // Muzichne mystic and culture: Science writer of the Odesko State Musical Academy and the names of A.V. Nezhdanova. Odessa: Drukarsky House, Vip. 13. P. 114–123 [in Russian].
19. Shapinskaya, E. (1997). The relationship of love as a sociocultural universal and its actualization in literary discourse. Doctor’s thesis. Moskva. [in Russian].
Опубліковано
2018-10-24
Розділ
ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МУЗИКОЗНАВСТВА