Творчо-особистісні засади композиторської поетики Д. Шостаковича у світлі авторологічного підходу

Creative-personal principles of the compositor's positions of D. Shostakovich in the light of the autorological approach

  • Hanna Yezerskaya Одеська нацаональна музична акдемія імені А.В.Нежданової https://orcid.org/0000-0002-3776-005X
Ключові слова: творча особистість, композиторська поетика, творчість Шостаковича, стильовий полілог, перехідність.

Анотація

Мета даної статті – визначити передумови і чинники музикознавчого авторологічного вивчення творчо-особистісних засад композиторської поетики Дм. Шостаковича, виявити специфіку сукупного образу автора, який виникає у стильовому змісті музики Шостаковича. Методологія роботи зумовлена теорією автора і авторологічним підходом в їх інтердисциплінарному значенні та у єдності з музикознавчим текстологічним методом. Наукова новизна дослідження визначається виокремленням особистісних параметрів творчості Дм. Шостаковича та наданням їм авторологічного пояснення, конкретизації у зв’язку з явищем композиторської інтерпретації. Висновки. Шостакович є типом універсалізованої перехідної особистості, що націлена на віддзеркалення антиномічних передумов, чинників культурного людського буття, мислить трагічними естетичними категоріями, але підкорює їх катартичній височині музичного образу, поєднуючи провідні парадигми музики ХХ століття – неокласицизм і експресіонізм, звідси класичні та акласичні показники композиторської творчості.

##submission.authorBiography##

##submission.authorWithAffiliation##

Езерская Анна Святославовна соискатель кафедры истории музыки и музыкальной этнографии Одесской национальной музыкальной академии имени А. В. Неждановой

Посилання

1. Bobrovsky, V. (1961). Chamber instrumental ensembles of D. Shostakovich: Research. M.: Sov.kompozitor [in Russian].
2. Bobrovsky, V. (1972). On some sides of the ladotonal variability in the music of DD. Shostakovich // Problems of Lada: Collection of articles. L, P. 239–251 [in Russian].
3. Bonfeld, M. (2009). Music. Tongue. Speech Thinking. The experience of the system analysis of musical art: monograph. SPb.: Composer – St. Petersburg [in Russian].
4. Vasin-Grossman, V. (1956). The New in the works of Shostakovich // Soviet music: Articles and materials. M., issue 1. P.44–54 [in Russian].
5. Vasin-Grossman, V. (1957). New Piano Concerto by D. Shostakovich. Soviet music, No. 10. P. 28–32 [in Russian].
6. Meetings with Meyerhold: Collection of memoirs. (1967). M.: WTO [in Russian].
7. Volkov, S. (2002). Shostakovich and Stalin. M. [in Russian].
8. Danilevich, L. (1965). Our contemporary: D. Shostakovich's creativity. M.: Music [in Russian].
9. Danilevich, L.( 1966). Youthful works of D.D. Shostakovich // Musical Heritage. M., Vol. 1, Part 2, P. 277–298 [in Russian].
10. Danilevich, L. (1980). Dmitry Shostakovich: Life and work. M.: Owls. composer [in Russian].
11. Delson, V. (1971). Piano creativity DD. Shostakovich. M.: Owls. composer [in Russian]
12. Druskin, M. 1935). By D. Shostakovich's Piano Works // Soviet Music, No. 2. P. 52–59 [in Russian].
13. Dmitri Shostakovich. (1967). M.: Sov. kompozitor [in Russian]
14. D. Shostakovich: Articles and materials. (1976). M.: Sov. kompozitor [in Russian].
15. D. Shostakovich about time and about himself (1926–1975). (1980). M.: Owls. composer [in Russian].
16. Emelianenko, M. (2012). Cyclic Symphony in the Composition of the Twentieth Century: From Genre Transitivity to Inter-Style Properties. Candidate’s thesis. Odessa [in Russian].
17. Konovalova I. (2019). The phenomenon of the composer in the European musical culture of the twentieth century: special aspects and personal aspects. Doctor’s thesis. Kharkiv [in Ukrainian].
18. Mazel, L. (1962). On the style of Shostakovich // Features of the style of D. Shostakovich. M., P. 3–23 [in Russian].
19. Meyer, K. (1998).Shostakovich: Life. Creation. Time. SPb.: Composer: DSCH [in Russian].
20. Sabinina, M. 1965). Symphonism of Shostakovich: The Path to Maturity. M.: Nauka [in Russian].
21. Sabinina, M. (1976). Shostakovich-symphony: Dramaturgy, aesthetics, style. M.: Music [in Russian].
22. Shostakovich, D. (1951). On genuine and imaginary programmability // Soviet music, No. 5. P.76–78 [in Russian].
23. Shostakovich, D. (1956). Dumas on the path traveled // Soviet Music, No. 9. P. 9–15 [in Russian].
Опубліковано
2018-10-24
Розділ
ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ МУЗИЧНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА ВИКОНАВСТВА