Інтегративні зв’язки між сольфеджіо і англійською мовою

Integrational connections between English and solfeggio

  • Anna Utina Одеська нацаональна музична акдемія імені А.В.Нежданової https://orcid.org/0000-0001-9502-3296
Ключові слова: межпредметная интеграция, интегрированный урок, изучение иностранных языков, сольфеджио, художественное образование.

Анотація

Мета роботи – окреслити засади створення інтегративного курсу «Solfeggio & English» для початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів. Методологія дослідження базується на застосуванні синергетичного, системно-структурного, функціонально-організаційного підходів та спеціальних методик, пов’язаних із вивченням іноземних мов та музично-теоретичних дисциплін. Наукова новизна полягає в обґрунтуванні прийомів і методів реалізації інтеграції предметів «Cольфеджіо» та «Англійська мова» на прикладі конкретного уроку. Висновки. В статті наголошено на ефективності інтегративних курсів, які передбачають одночасне вивчення різних предметів. Підкреслено доцільність використання міжпредметних зв’язків на уроках сольфеджіо на початковому етапі навчання. На прикладі конкретного уроку охарактеризовано прийоми і методи інтегрованого вивчення предметів «сольфеджіо» та «англійська мова». Вказано на необхідність збереження в інтегративному курсі «Solfeggio & English» основних форм роботи з сольфеджіо – спів інтонаційних вправ, читання з листа, музичний диктант, побудова елементів музичної мови, аналіз на слух, виконання творчих та ігрових завдань – та забезпечення їх органічного поєднання із усіма видами мовленнєвої діяльності – аудіюванням, говорінням, читанням й письмом. Докладно описано відкритий урок за темою «Знайомство з музичними звуками. Позначення звуків буквами англійського алфавіту. Октава», проведений автором статті з учнями першого класу для викладачів музично-теоретичних дисциплін Донецької області. Окремо розглянуто такі етапи уроку як: організаційний момент, виклад основного матеріалу, виконання вправ для засвоєння матеріалу, підсумок уроку, домашнє завдання. Наведено приклади завдань авторського інтегративного курсу «Solfeggio & English». Окреслено напрямки подальшого вирішення проблеми інтеграції англійської мови і сольфеджіо в умовах початкової мистецької освіти.

##submission.authorBiography##

##submission.authorWithAffiliation##

Утина Анна Николаевна кандидат искусствоведения, композитор, преподаватель-методист высшей категории, заведующая музыкально-теоретическим отделом Начального специализированного учебного учреждения искусств «Константиновская школа искусств»

Посилання

1. Birzhakova, L. B. (2005). English phonetics through music: (for children 6-7 years old). Sankt-Peterburg: Karo [in Russian].
2. Boljshakova, I. O. (2013). The peculiarities of the implementation of the subproject integration of the content of training in primary school lessons: Analysis of the materials of the journals «Soviet School» and «Primary School» (second half of the 60's – 90's of the twentieth century). Pedagogical discourse, 15, 75–80 [in Ukrainian].
3. Vinogradov, G.,Krasovskay,a Ye. (1991). Interesting theory of music. Moskva: Sov. kompozitor [in Russian].
4. Kachanova, O. V. (2012). Using of song and rhyming material in communicative-oriented teaching of a foreign language. Modern approaches to learning a foreign language: ways to integrate school and university: Proceedings of the 2nd International Conference (pp. 48–49). Kharkiv [in Ukrainian].
5. Kolodij, I. A. (2007). Integration of knowledge. Language Integrated Courses. Innovation in Higher Education – 2007: Proceedings of the 2nd International Conference (pp. 67–69). Series: Psychological and pedagogical sciences (Nizhyn State University named after Mykola Gogol). Nizhyn: Vydavnyctvo NDU im. M. Gogol [in Ukrainian].
6. Kosenko, L. G., Gordon N. N., Gordon N. B. (2009). Lessons of music and English for preschoolers and junior students: Integrative training course. Rostov na Donu: Feniks [in Russian].
7. Masol, L. M. (2003). Features of the program «Art» in the context of subject-integrative education. Elementary School, 4, 42–44 [in Ukrainian].
8. Pakhomova, N. (2013). Integration as a leading trend in the development of society and education: the historical and pedagogical aspect. Origins of pedagogical skill, 11, 250-256 [in Ukrainian].
9. Utina, A. M. (2018). Solfeggio. 1st grade Tests and tasks with images. Kyjiv: Melosvit [in Ukrainian].
10. Utina, A. M. (2017). Tests and tasks with images. Kyjiv: Melosvit [in Ukrainian].
11. Jucevych Ju. Je. (2009). Music: dictionary-directory. Ternopilj: Navchaljna knygha – Boghdan [in Ukrainian].
12. Best Animal Sounds Song (Jungle). URL : https://www.youtube.com/watch?v=y5pSL83c1ck (дата звернення: 14.06.2018).
13. English Learning for kids – ESL – Animals song for children. URL : https://www.youtube.com/watch?v=a53DkiJ5HDc (дата звернення: 14.06.2018).
14. Murphy T. Music & Song. New York : Oxford University Press, 1993. 78 p.
15. The Animal Song. URL: https://www.youtube.com/watch?v=wCfWmlnJl-A (дата звернення: 14.06.2018).
Опубліковано
2018-10-24
Розділ
ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ МУЗИЧНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА ВИКОНАВСТВА