Музично-текстологічної принципи оперної інтерпретації

Musical-textological principles of opera interpretation

  • Liu Shitin Одеська нацаональна музична акдемія імені А.В.Нежданової https://orcid.org/0000-0002-2057-6512
Ключові слова: оперний текст, музичний текст, оперна інтерпретація, синергія, музична синергійність, оперне портретування, оперна музично-текстологічна семіологія.

Анотація

Мета роботи – обґрунтувати ключову роль поняття оперної інтерпретації у вивченні специфіки оперного тексту; визначити домінуючу природу обох феноменів як музично-синергийну. Методологія дослідження обумовлена текстологічним підходом. передбачає інтердисциплінарне висвітлення категорії інтерпретації, з залученням жанрового музикознавчих аналізу. Наукова новизна роботи визначається розвитком уявлень про оперний текст як конгломерат інтерпретацій, що передбачає творчо-ієрархічну побудову, розкриттям провідної ролі співака (артиста-співака) в системі принципів практичної реалізації оперного задуму, обгрунтуванням семантичної багатовимірності і, одночасно, музично-концепційної централізації процесу оперної інтерпретації, домінуючої музичної природи оперного тексту. Висновки. Явище оперного портретування – відтворення смислової структури, афективної природи особистісної свідомості – забезпечує провідне значення в оперному тексті сольно-вокальної інтерпретації оперного образу, що виявляє його (образу) музичну синергійність. Інтегративним рівнем / способом інтерпретації в опері стає музична, яка об'єднує всі виконавські і сценографічні форми.

##submission.authorBiography##

##submission.authorWithAffiliation##

Лю Шитін здобувач кафедри історії музикита музичної Одеської національної музичної  академії ім. А. В. Нежданової

Посилання

1. Aranovsky, M. (1998). Musical text. Structure and properties. M.: Composer [in Russian].
2. Bogatyrev, V. (2004). Interaction of drama and music: vocal aesthetics of an opera performance. Candidate’s thesis of Arts; specials: 17.00.01 – theater art. M. [in Russian].

3. Bogatyrev, V. (2011). Opera work of the singer-actor: historical-theoretical and practical aspects. Doctor’s thesis of Arts: 17.00.09 – theory and history of Art. St. Petersburg [in Russian].
4. Kolyadenko, N. (2006). Sinestety of the musical-artistic consciousness (on the material of the art of the XX century). Doctor’s thesis of Arts; spec.: 17.00.02 – musical art. Novosibirsk [in Russian].
5. Kuznetsov, N. (2005). Stage performance of an opera artist in the context of the acting school of F.I. Shalyapin. Doctor’s thesis of Arts; specials: 17.00.02 – musical art. M. [in Russian].
6. Liu, Jin. (2010). Opera culture of modern China: the problem of training executive staff. Candidate’s thesis ped. sciences; spec. 13.00.02 – Theory and methods of training and education. St. Petersburg [in Russian].
7. Sidorova, M. (2002). Portrait of a hero in a Western European opera of the 17th – 18th centuries: problems of formation and evolution. Candidate’s thesis of Arts; spec.: 17.00.02 – musical art. Magnitogorsk [in Russian].
8. Sokolskaya, A. (2004). Opera text as a phenomenon of interpretation. Candidate’s thesis of Arts; spec.: 17.00.02 – musical art Kazan [in Russian].
9. Zhang, Kai. (2017). The modern opera theater as an artistic phenomenon and a category of musicological discourse. Candidate’s thesis of Arts; spec.: 17.00.03 – musical art. Odessa [in Russian].
10. Chen, Ying. (2015). Chinese opera of the 20th – beginning of the 21st century: the problem of mastering the European experience Candidate’s thesis of Arts; spec.: 17.00.02– musical art. Rostov-on-Don [in Russian].
Опубліковано
2018-10-24
Розділ
ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ МУЗИЧНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА ВИКОНАВСТВА