ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ МУЗИЧНОГО МИСЛЕННЯ

  • Yuliya Kapliyenko-Iliuk Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової
Ключові слова: музичне мислення, художнє мислення, музичний образ, художній смак, композиторська творчість

Анотація

Мета статті – розкрити проблеми формування музичного мислення як основи творчого процесу композитора, виявити зв’язки з категорією художнього мислення, охарактеризувати його складники. Методологія визначається працями психологічного спрямування, де приділяється увага проблемам мислення, музичного мислення, роботами з естетики, філософії, що присвячені питанням сутності цієї категорії та проблемам художнього мислення, смаку, образності. Наукова новизна полягає у системному висвітленні категорії музичного мислення, котра розглядається у взаємозв’язку із загальними основами художнього мислення та процесом композиторської творчості зокрема. Висновки. Музичне мислення лежить в основі композиторської творчості та пов’язане із загальними психічними процесами людини. Цей вид розумової діяльності – складне та багаторівневе явище, яке потребує детального дослідження, оскільки основи його виникнення та розвитку – важливий аспект розуміння природи людських здібностей та творчого потенціалу. Музичне мислення – особлива категорія художнього мислення, закони якого розповсюджуються на різні види діяльності в усіх видах мистецтва. На основі проведеного дослідження та аналізу літератури з цього питаннями дійшли висновку, що розкриття специфіки зазначеної розумової діяльності є багаторівневим та багатоаспектним. Є два основні напрями дослідження музичного мислення – як вид мислення та як особливість музичного мистецтва. Музичне мислення пов’язується з філософським баченням сутності мислення та розвитком на основі мови. Складник категорії музичного мислення – це художнє мислення, закони якого спільні у мистецтві. Образи різних видів людської діяльності, що стали результатом художньо-образного мислення, – це основа світу музичних образів.

##submission.authorBiography##

##submission.authorWithAffiliation##

кандидат мистецтвознавства, доцент, докторант

Посилання

1. Aranovskiy, M. (2012). Music, Thinking, Life. Articles, Interviews, Recollections. N. A. Ryzhkova (Eds.). Moscow: Gosudarstvennyy institute iskusstvoznaniya [in Russian].
2. Aranovskiy, M. (1974). Thinking, Language, Semantics. Problems of Musical Thinking: Collection of Articles, (pp. 90–104). Moscow: Muzyka [in Russian].
3. Belinskiy, V. (1956). A Look at Russian Literature in 1847. Full Collection of Writings. V. S. Spiridonov (Eds.), (Vol. 10), (pp. 279–359). Moscow: AN SSSR [in Russian].
4. Bobrovskiy, V. P. (1989). Thematism as a Factor of Musical Thinking, (Issue 1). Moscow: Muzyka [in Russian].
5. Bonfeld, M. Sh. (2006). Music: Language, Speech, Thinking. (A Systematic Study of Musical Art). St. Petersburg: Kompozitor [in Russian].
6. Ganzha, A. G. (2006). Extensive and Intensive Thinking in the 20th Century Musical Thought. Extended abstract of candidate’s thesis. Moscow [in Russian].
7. Yelistratova, G. B. (2003). Musical Thinking as a Form of Creative Activity. Extended abstract of candidate’s thesis. Saransk [in Russian].
8. Kogan, L. N. (1968). Artistic Taste. Experience. Sociology-specific Research. Moscow: Mysl [in Russian].
9. Leontev, A. N. (1981). Problems of the Development of the Psyche: monograph, (4th ed.). Moscow: Izdatelstvo Moskovskogo universiteta [in Russian].
10. Malyj, D. M. (2018). Specificity of Composer Thinking in the Music of the Last Third of the 20th and the early 21th Centuries. Extended abstract of candidate’s thesis. Kharkiv: Kharkivsjkyj nacionaljnyj universytet mystectv imeni I. P. Kotljarevsjkogho [in Ukrainian].
11. Belyaev, A. A. (Eds.). (1989). Artistic Thinking. Aesthetics: Dictionary, (pp. 220–221). Moscow: Politizdat [in Russian].
12. Petrushin, V. (2008). Musical Psychology: Textbook for Universities, (2nd ed.). Moscow: Akademicheskiy Proekt; Triksta [in Russian].
13. Rappoport, S. (1967). On the Nature of Artistic Thinking. Aesthetic Essays, (Vol. 2), (pp. 312–356). Moscow: Muzyka [in Russian].
14. Konstantinov, F. V. (Eds.). (1964). Philosophical Encyclopedia, (Vol. 3), (p. 584). Moscow: Sovetskaya entsiklopediya [in Russian].
Опубліковано
2019-06-19
Розділ
ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МУЗИКОЗНАВСТВА