СУЧАСНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ДУХОВНИХ КАНТАТ Й. С. БАХА

  • Nina Georgievna Zabolotnaya Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової
Ключові слова: духовні кантати, типологія виразності кантат, музична риторика, «бахівський вокальний стиль», фігурально лексика, виконавський аналіз

Анотація

Метою статті є виявлення нових орієнтирів і напрямів дослідження кантатної творчості Й.С. Баха. Розглядаються аспекти жанрової природи, типології творів, наводяться приклади аналізу композиторського тексту як комплексу виразних якостей бахівської художньо-інтонаційної мови у виконанні-інтерпретації. Методологія дослідження передбачає застосування історичного, мистецтвознавчого та культурологічного методів, музично-виконавського аналізу для інтерпретаційно-порівняльного і теоретичного узагальнень. Наукова новизна визначається ракурсом і методологією дослідження, пов’язаними з цілеспрямованим вивченням всього корпусу сучасного баховедення з виявленням кола виразних засобів, використовуваних для втілення художнього образу. Висновки. Вокально-хорова музика, створена відповідно до вимог протестантського богослужбового ритуалу (до ХVIII ст. – Kirchenmusik, Kirchenstuck), підкоряючись йому і відштовхуючись від нього, в композиторському прочитанні, розсовує рамки понять про творчу свободу і сміливості авторського тлумачення Книги Буття, оригінальних духовних текстів (по Ф. Меланхтон). Духовна кантатна музика, будучи школою бахівського вокального стилю, духовною музикою з текстом, в тому числі прояснює, проливає світло на багато питань музики без тексту: від артикуляції, фразування тощо до принципів драматургії, вищого духовного сенсу. Варто згадати також про прямі запозичення в інструментальній музиці з музики кантат, так званих автопародій. Німецьке церковне ораторське мистецтво послужило причиною виникнення зразків піднесеної релігійності, екзальтованості і інтелектуалізму в музиці. Відроджуючи традицію двохсотлітньої давності, але залишаючись композитором XVIII століття, Йоганн Себастьян Бах написав твори, сповнені духовності і містичного оптимізму, що належать вічності, звернені до Бога.

##submission.authorBiography##

##submission.authorWithAffiliation##

кандидат мистецтвознавства, заслужений діяч мистецтв України, в. о. професора кафедри хорового дири-
гування

Посилання

1. Berdennikova E. Homiletical traditions of the spiritual cantatas of J. S. Bach. Kyiv : Muzichna Ukraina, 2008. 200 p.
2. Goryukhina N. Style of music by J. S. Bach. J. S .Bach and modernity / comp. N. A. Gerasimova-Persidskaya. Kyiv, 1985. p. 19–32.
3. Zakharova O. Rhetoric and Western European music of the XVII - the first half of the XVIII centuries. Moscow : Music, 1983. 76 p.
4. Zabolotnaya N.G. Artistic structures in the spiritual cantatas of JS Bach: diss ... can. Art .: 17.00.03 / Odessa. state Muses Acad. them. A.V. Nezhdanova. Odessa, 2003.165 s.
5. Livanova T. Western European music XVII-XVII in the range of arts. Moscow : Music, 1977. 528 p.
6. Lobanova M. Western European musical baroque: problems of aesthetics and poetics. Moscow : Music, 1994. 245 p.
7. Nazaikinskyi E. Russian book about Bach / comp. T. Livanova, V. Protopopov, ed. N. Kopchevsky. Moscow : Music, 1985. 362 p.
8. Kholodova E. On the problem of historical interpretation of the cantata-oratorioal connections of J. S. Bach. Issues of analysis of vocal music / MK of Ukraine, KGK them. P.I. Tchaikovskyi. Kyiv, 1991. p. 36–48.
9. Harnoncourt N. Music as a sp. sound. Sumy : Cathedral, 2002. 184 p.
10. Neuman W. Handbuch der Kantaten I.S. Bach. Z., 1978.
11. Bach-Compendium. Т. IV, Еdition Peters, L.-D., 1991.
12. The Bach Cantatas Website (BCW). URL: http//bach-cantatas/com
Опубліковано
2019-10-23
Розділ
ІСТОРІЯ ТА ТЕОРІЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА І КУЛЬТУРИ