ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ПОЛІСТИЛІСТИЧНИХ ОСНОВ КОМПОЗИТОРСЬКОЇ ТВОРЧОСТІ

  • Yuliya Kapliyenko-Iliuk Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової
Ключові слова: стиль, полістилістика, еклектика, стильові взаємодії, стильові зв’язки, творче мислення, музична творчість

Анотація

Мета статті – охарактеризувати процес виникнення полістилістики в мистецтві, зокрема в музиці, та визначити шляхи формування стильових взаємодій у композиторській творчості. Методологія визначається працями музикознавчого та культурологічного спрямування, де приділяється увага різним аспектам стилю, полістилістики, дисертаційним дослідженням, присвяченим питанням полістилістики в музичній та художній культурі. Наукова новизна полягає в системному висвітленні основ формування полістилістики у творчості музиканта та виявленні причин виникнення стильових взаємодій у музичному мистецтві. Висновки. Музичне мистецтво останніх десятиліть XX та початку XXI століть демонструє розмаїття стилів та одну з особливостей стильових взаємодій – полістилістику. Дане явище стало ознакою постмодерну та властивістю творчого мислення сучасного композитора. В основі формування полістилістичного мислення композитора, виникнення стильових взаємодій лежить ряд причин, зумовлених сформованістю певних загальноєвропейських елементів, їх поєднанням із національним та індивідуальним стилем, й обставин, регламентованих розвитком сучасного суспільства. Дослідження підтверджує еклектичність сучасного мистецтва, неминучість стильових зв’язків, насичення музичного простору полістилістичними ознаками, що визначають специфіку розвитку мистецтва XX – початку XXI століття.

##submission.authorBiography##

##submission.authorWithAffiliation##

кандидат мистецтвознавства, доцент, докторант

Посилання

1. Yermolovich, O. (2004). The Phenomenon of Polystylistics in the Artistic Culture of the 20thcentury. Person. Culture. Society. Retrieved from: http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/46549/1 [in Belarussian].
2. Ilicheva, N. (2011). Polystylisticsas a Phenomenon of 20th century art. Knowledge. Understanding. Skill. (Vol. 3), (pp. 182–186). Moscow: Muzyka [in Russian].
3. Kyjanovsjka, L. O. (2007). Galician Musical Culture of the 19th– 20th centuries: A Textbook. Chernivtsi: Knyghy – XXI [in Ukrainian].
4. Kogan, L. (1968). Artistic Taste. Experience. Sociology-specific Research. Moscow: Mysl [in Russian].
5. Kuzmenkova, O. (2004). Style Modeling in the Works of Domestic Composers of the 70-90 of the 20th century: Symphonic and Instrumental Music.Extended abstract of candidate’s thesis. St. Petersburg [in Russian].
6. Ljashenko, I. (1991). National and Internationalin Music. Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].
7. Mikhaylov, M. (1981). Style in Music. Leningrad: Muzyka [in Russian].
8. Ordzhonikidze, G. (1973). Some Characteristic Features of the National Stylein Music. Musical Contemporary: Collection of Articles. (Vol. 1), (pp. 144–181). Moscow: Sovetskiykompozitor [in Russian].
9. Chigareva, Ye. (2012). Artistic World of Alfred Schnittke. St. Petersburg: Kompozitor [in Russian].
10. Shnitke, A. (1990). Polystylistic Tendencies of Modern Music. Kholopova V., Chigareva Ye. Alfred Schnittke: Essayon Life and Work. (pp. 327–331). Moscow: Sovetskiy kompozitor [inRussian].
11. Yaskov, K. (2012). The Phenomenon of Polystylistics in the Contex to Studies of Russian-language Musicology. The Musical Culture of Belarus: on the Paths of Research. T. S. Yakimenko (Ed.); Scientific works of the Belarusian State Academy of Music. (Vol. 28), (Series 6: Issues of modern musicology in the research of young scientists), (pp. 154–163). Minsk: UO «Belorusskaya gosudarstvennaya akademiya muzyki». Retrieved from: http://yaskou.by/nauka/yavlenie-polistilistiki-vkontekste-issledovanij-russkoyazychnogo-muzykovedeniya/ [in Belarussian].
Опубліковано
2019-10-23
Розділ
ІСТОРІЯ ТА ТЕОРІЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА І КУЛЬТУРИ