ХУДОЖНІЙ ПРОСТІР В УКРАЇНСЬКІЙ СОНОРИСТИЦІ (МУЗИЧНИЙ АВАНГАРД 1960-Х РОКІВ)

  • Nina Dovgalenko Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової
Ключові слова: художній простір музичного твору, сонористика, концептуальність музичної форми, українській музичний авангард 1960-х років

Анотація

Мета статті. Стаття присвячена виявленню просторових моделей в сонорних композиціях, застосованих у музичних творах українських авторів 1960-х років. Композиційні новації, пов’язані із зміною світоглядних парадигм в другій половині ХХ століття, відбилися в кардинальній зміні лексики і музичного синтаксису, що потребують дослідження. Методологія заснована на застосуванні міждисциплінарного, системного та інтонаційного аналізів у дослідженні заявленої проблематики. Наукова новизна полягає в намаганні конкретизувати поняття простору і художнього простору в музичній творчості і визначенні в музиці українських авторів композиційних моделей, які відповідають новітнім концепціям світоустрою. В запропонованій проблематиці виявилися суміщеними одночасно три поняття, кожне з яких є системоутворюючим в пов’язаному з ним комплексі проблем – простір, художній простір, сонористика. Додатковий компонент, що не спрощує ситуацію, а навпаки, підсилює складність перетинань і взаємовпливів між означеними парадигмами – це феномен української музики 1960-х років. Висновки. Запропонована аспектуалізація дає можливість поглибити уявлення про сутність сонористики як одного з кардинально новітніх способів композиційного мислення, відповідного глибинним змінам у формуванні нового бачення світу сучасним митцем. Зазначено, що багатовимірність, концептуальність, варіативність композиційної логіки становлять якості новітнього художнього мислення. Ущільнення та розрідження музичного простору засобами сонористики формують різні концептуальні конфігурації музичного твору, його різні конфігурації, як-от: сингулярність, розрядження, певний ритм пульсацій, усвідомлення звуку як речовини чи субстанції, що може набувати різної значущості в полісонорних засобів – ці якості, як і багато інших, стають проявами нових парадигм музики як способу художнього мислення. “Ландшафти слуху” (Т. Адорно) доповнюються новими “ландшафтами” звукового простору сучасної композиції.

##submission.authorBiography##

##submission.authorWithAffiliation##

кандидат мистецтвознавства, в. о. професора кафедри історії музики та музичної етнографії

Посилання

1. Alexandrov, A. (1979) On the philosophical content of the theory of relativity. Einstein and the philosophical problems of twentieth-century physics. Moscow : Science [in Russian].
2. Akhundov, M. (1982) Concepts of space and time: Results, evolution, perspectives. Moscow : Science [in Russian].
3. Bashlar, G. (2004) Favorites: The Poetics of Space. Moscow : ROSSPEN [in Russian].
4. Vlasova, E. (2014) From the History of Soviet Music: “Dodecaphone” Plenum of the USSR USSR 1966. Scientific Bulletin of the Tchaikovsky MC. No. 2. S. 106–121 [in Russian].
5. Dovgalenko, N. (2015) Ukrainian contemporary music. Portraitsand landscapes. Odessa : Print-South [in Ukrainian]
6. Zenkin, K. (2018) Stravinsky in the context of the historical paradigm shift in musical art. Scientific Bulletin of the Moscow Conservatory. No. 1 (32), S. 34–53 [in Russian].
7. Lotman, Y. (1970) Structure of the artistic text. Moscow : Art [in Russian].
8. Merlot-Ponty, M. (1992) Eye and Spirit. Moscow : Art [in Russian].
9. Nikitina, I. (2003) Artistic space as a subject of philosophical and aesthetic analysis. dis. ... dr. philos. sciences: 09.00.04: Moscow [in Russian].
10. Onegger, A. (1985) On musical art. Moscow : Music [in Russian].
11. Penrose, R. (1972) The structure of space-time. Moscow : Mir [in Russian].
12. The theory of modern composition (2005) Moscow : Music [in Russian].
13. Toporov, V. (1983) Space and text. Text: semantics and structure. Moscow. P. 227–284 [in Russian].
14. Heidegger, M. (2000) Art and space. Self-awareness of the culture and art of the XX century. Moscow : University book. P. 105–109 [in Russian].
15. Schnitke, A. (1994) Conversations, speeches, articles. Moscow : RIC Culture [in Russian].
Опубліковано
2019-10-23
Розділ
ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МУЗИКОЗНАВСТВА