ФОРТЕПІАННЕ ВИКОНАВСТВО ЯК ПРЕДМЕТ КОМПАРАТИВНОГО АНАЛІЗУ

  • Galina Popova Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової
Ключові слова: компаративний метод, порівняльний аналіз, інтерпретація, виконавство, репродукція, продукція, майстерність, наслідування, індивідуальність

Анотація

Мета статті – простежити вплив різних інтерпретацій твору на реалізацію алгоритму роботи «репродукція – продукція» і в якості апробації компаративного методу скласти порівняльний аналіз декількох причитань одного і того ж музичного тексту. Методологія дослідження полягає в розгляді ступінчастої природи розвитку майстерності в форматі «майстер – підмайстер» із точки зору історизму, а також у складанні компаративного аналізу інтерпретацій твору. Наукова новизна полягає в обґрунтуванні ефективності включення в роботу піаніста компаративного методу як глибинного професійного розбору наявних виконань твору а також у складанні компаративного аналізу зразків музики епохи бароко і імпресіонізму. Висновки. Виховання смаку і професійної, «усвідомленої» інтуїції виконавця в своїй основі, крім накопичення багатої ерудиції та піаністичної майстерності, передбачає впровадження в роботу основ репродуктивної художньої діяльності початківців майстрів минулого, що має на увазі критичне осмислення і «розумне копіювання» вже створених зразків відповідного мистецтва або «зчитування» з подальшим присвоєнням перевірених часом еталонних зразків ремесла. Система ступеневого переходу підмайстер – майстер, що практикується в різних видах діяльності, у випадку з виконавством, серед іншого, виражається в максимально докладному вивченні та аналізі вже існуючих аудіо- та відео-записів, що, за умови грамотного і тонкого освоєння стратегічних і тактичних рішень вже сформованних артистів, сприяє розвитку творчої індивідуальності музиканта.

##submission.authorBiography##

##submission.authorWithAffiliation##

в. о. професора кафедри спеціального фортепіано

Посилання

1. Encyclopedic Dictionary of Brockhaus and Efron in 86 volumes (82 volumes and 4 additional). (1897) St. Petersburg,. T. XXIIa [in Russian]
2. Druskin M. S. (1939) Piano concerts of Mozart, Leningrad Philharmonic [in Russian]
3. Dyatlov D. A. (2015) Performing interpretation of piano music: theory and practice: author. dis. ... Doctor of Arts: 17.00.02 / Rostov State Conservatory. S.V. Rachmaninov [Electronic resource] URL: http: //cheloveknauka.com/ispolnitelskaya-interpretatsiya-fortepiannoymuzyki [in Russian]
4. Neygauz G. G. (1958) On the art of the piano game. Teacher's notes. Moscow: Music [in Russian]
5. Nosina V.B. (1993) Symbolism of J.S. Bach. Tambov Int. higher courses of mastery of pianists nemed after S.V. Rachmaninov [in Russian]
6. Perelman N. E. (1981) In the piano class. Ed. 3rd, add. Leningrad: Music. 96 p. [Electronic resource] URL: https://www.twirpx.com/file/553346/ [in Russian]
7. Savshinsky S. (1950) Leonid Nikolaev. Pianist. Composer. Educator. L, M .: State Music Publishing House [in Russian]
8. Michelangelo Buonarroti. Youth. First works [Electronic resource] URL: https://en.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0 % B4% D0% B6% D0% B5%D0% BB% D0% BE #% [in Russian]
9. Rafael Santi. Education [Electronic resource] URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%84%D0%B0%D1%8D%D0%BB%D1 % 8C #% D0% 9E% D0% B1% D1% 83% D1% 87% D0%B5% D0% BD% D0% B8% D0% B5 [in Russian]
Опубліковано
2019-10-23
Розділ
ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МУЗИКОЗНАВСТВА