ЛІРИЧНИЙ ДИСКУРС У НЕЛІРИЧНІ ЧАСИ: КАМЕРНІ ВОКАЛЬНІ ТВОРИ О. КРАСОТОВА 1960-Х РОКІВ

  • Sniegirova Liydmyla Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової
Ключові слова: Олександр Красотов, одеські композитори, українські камерні вокальні цикли, камерно-вокальна лірика, вітчизняна музична творчість 1960-х років

Анотація

Метою роботи є виявлення своєрідності індивідуально-авторської стилістики Олександра Красотова в контексті авангардних тенденцій вітчизняної музики 1960-х років. Методологічну основу дослідження становить жанрово-стильовий підхід, текстологічний та музикознавчий аналіз. Наукова новизна роботи полягає, перш за все, у зверненні до недосліджуваного матеріалу. Один із обраних для аналізу творів – вокальний цикл «У черзі за щастям» – зберігся в рукописному вигляді, внаслідок чого не здобув концертного впровадження. Відносно творчості одеського майстра існує література переважно довідкового характеру, тому спостереження над стилем Красотова є першою спробою відновити постать композитора в історії сучасної вітчизняної музики. Висновки. Вокальні цикли О. Красотова «Сипучі піски» та «У черзі за щастям», що представляють ранній етап творчості композитора, повною мірою відбили загальну тенденцію в еволюції камерних вокальних жанрів у бік посилення концепційності, поширення масштабу творів циклізацією та симфонізацією. Оригінальні поетичні джерела, залучені майстром, також резонували намаганням багатьох композиторів 1960-х років оновити семантичну сферу вокалізованих текстів авторами, мало відомими на той час вітчизняному загалу. Стилістичні засоби алюзій, декоративно-колористичних тембрових і фактурних розгалужень, авторські перекомпонування обраних поезій мали за мету відтворити в музиці власний ліричний світ, чия неповторність і оригінальність становили художнє відкриття у вітчизняній музиці того часу.

##submission.authorBiography##

##submission.authorWithAffiliation##

в. о. доцента кафедри концертмейстерства

Посилання

1. Boleslavskaya, T. (1979) Blok’s poetry in the romances of N. Myaskovsky and V. Shcherbachev. Block and music. L., M.: Soviet Composer. P. 160–178 [in Russian].
2. Vasina-Grossman, V. (1980) Master of the Soviet romance. M.: Music [in Russian].
3. Vasina-Grossman, V. (1978) Music and the Poetic Word. Book. 2,
3. M.: Music [in Russian].
4. Gorelik, L. (2007) New chamberliness in vocal post-Renaissance art. Musical Arts and Culture: Odessa: Astroprint. Vol. 8, book. 1. P. 218-229 [in Russian].
5. Grebenyuk, N. (2003) To the problem of performing arts in the chamber class singing. Musical Arts and Culture. Odessa: Astroprint. Vol. 4, book. 1. P. 155–164 [in Ukrainian].
6. Durandina, E. (2002) Chamber vocal genres in Russian music of the nineteenth and twentieth centuries: Historical and stylistic aspects: diss. ... doc. art, special .: 17.00.02. M. [in Russian]
7. Litvinova, O. (1979) "Instrumentalization" of the chamber-vocal genre in creativity of Ukrainian Soviet composers of the 60’s and 70’s. Ukrainian Musicology. K.: Musical Ukraine. Iss. 14. P. 43–53 [in Ukrainian].
8. Maiburova, K. (1990) Chamber-vocal creativity. History of Ukrainian Soviet music. K .: MusicUkraine. S. 271–277 [in Ukrainian].
9. Rosenberg, R. (1984) Krasotov Alexander. K.: Music Ukraine [in Ukrainian].
Опубліковано
2019-10-23
Розділ
ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ МУЗИЧНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА ВИКОНАВСТВА