ПРО МУЗИЧНУ ДРАМАТУРГІЮ КОНЦЕРТУ-ДРАМИ № 2 КАРМЕЛЛИ ЦЕПКОЛЕНКО

  • Engi Pan Hon Львівська національна музична академія імені М. В. Лисенка
Ключові слова: український фортепіанний концерт ХХІ століття, фортепіанний концерт Кармелли Цепколенко, музична драматургія

Анотація

Метою статті є аналіз драматургії п’ятичастинного Концерту-драми № 2 для фортепіано, солістів та симфонічного оркестру відомої української композиторки, представниці одеської композиторської школи Кармелли Цепколенко, спрямований на виявлення ознак, що вказують на тип мислення сучасного митця і композиторів минулих епох. Методологія дослідження ґрунтується на методах історизму та стильового аналізу, що дає підстави для глибокого вивчення мовно-стильових засобів у виявленні драматургічних ознак сучасності та минулих епох. Наукова новизна полягає у вперше здійсненій спробі аналізу змісту музики Концерту крізь призму драматургії театралізованого дійства. Вказується на апелювання до виконавських технологій попередніх епох, що створює підстави для проникнення у музичну драматургію твору ідеї театральності та корельованої з нею діалогізації (полідіалогізації) музичної поетики. Висновки. Сценарне трактування подієвої канви фортепіанного концерту Драма № 2 К. Цепколенко не вкладається в лоно історично сформованих моделей жанру концерту і зумовлює створення композиторкою індивідуального драматургічного сценарію. Цей твір сучасними виражальними засобами втілює ідею руйнування та відновлення, пошуки недосяжної гармонії та рівноваги у жахливих реаліях сучасного сьогодення – передчуття трагічних подій Революції Гідності. Ознаками барокової драматургії Концерту слід уважати виділення групи солістів та утворення контрастно-складеної форми унаслідок кратності й незавершеності частин, що подібні до розділів, та відкритий фінал. Ці ідеї проростають крізь драматичну канву музичної поетики Концерту і надають драматургії ознак театралізованого дійства. Отже, в основі драматургії Концерту лежить поєднання конфліктно-драматичних концепцій світобудови перших десятиліть ХХІ століття та виконавських технологій музичного мистецтва давніх часів, осучаснених у реаліях сьогодення.

##submission.authorBiography##

##submission.authorWithAffiliation##

аспірант кафедри теорії музики

Посилання

1. Еngy P.Kh. (2017) Genre-style specific aspects of the Second Piano Concert by Bogdana Frolak. International Herald. Cultural Studies. Philology. Art Studies. Kyiv: National Academy of Senior Executives in Culture and Arts. 2017. No. 2 (9). P. 238–243 [in Ukrainian].
2. Perepelytsia М. Yu. (2015) Theatricality as a Form of Dramaturgy Development in Piano Concerts by Carmella Tsepkolenko. Scientific Notes of the Ternopil National Pedagogical University named after Volodymyr Hnatiuk. Series: Art Studies/Ed. O.S. Smoliak. Ternopil: Publishing House of TNPU n.a.. V. Hnatiuk, 2015. No. 1. P. 9–19 [in Ukrainian].
3. Perepelytsia М. Yu. (2017) Theatricality in non-theatrical musical genres of Carmella Tsepkolenko's creative work. Abstracts of Candidate’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].
4. Pоnоmаrеnkо О. Yu. (2003) Main trends of Ukrainian piano concert development of 80-90s of the XX century. Abstracts of Candidate’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].
Опубліковано
2019-10-23
Розділ
ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ МУЗИЧНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА ВИКОНАВСТВА