ПЕРШЕ ІНТЕРМЕЦЦО БРАМСА: ФОРТЕПІАННИЙ ЦИКЛ ОР. 10

  • Lu Do Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової
Ключові слова: Йоганнес Брамс, ор. 10, балада, інтермеццо, поліжанровість, цикл, програмність

Анотація

Мета статті – показати цілісність циклу Йоганнеса Брамса «Балади» ор. 10, незважаючи на те, що в ньому поєднуються п’єси різних жанрів (балади та інтермеццо), створюється поліжанровість (інтермеццо-балада), спостерігається єдність драматургії, інтонаційності, тематизму та їх співвідношення. Ввести цикл творів Йоганнеса Брамса «Балади» ор. 10 в репертуар піаністів як в Україні, Китаї, так і в усьому світі. Методологія статті – використані методи історико-культурологічного, теоретичного та жанрово-стильового аналізу, що надає можливість висвітлити своєрідність й неповторність жанрового мислення Йоганнеса Брамса відносно «Балад» ор. 10 у контексті його творчої індивідуальності та в контексті подальшого дослідження розвитку жанрових особливостей балад і інтермеццо. Наукова новизна статті полягає у зверненні до жанрів балади та інтермецо у творчості Й. Брамса. Висновки. Й. Брамс уперше дав загальну назву п’єсам опусу 10 – «Балади», демонструючи їх як цикл. У нього увійшли три п’єси – балади та одна – інтермеццо. Таким чином, Брамс створив поліжанрову п’єсу – інтермеційну баладу, чи баладне інтермеццо. Також цей твір є єдиним джерелом програмності у фортепіанних опусах Й. Брамса. П’єси циклу інтонаційно пов’язані між собою при наскрізній драматургії. Цей твір є дуже важливим для творчості Брамса, бо відбиває завершення його стосунків з К. Вік та Р. Шуманом (у зв’язку з його смертю).

##submission.authorBiography##

##submission.authorWithAffiliation##

здобувач кафедри теорії музики та композиції

Посилання

1. Gal, H, (1986). Johannes Brahms. Creativity and personality. (L. B. Aleksandrov, Trans.). Gans Gal. Brahms, Wagner, Verdi. Three masters, three worlds. Moscow: Raduga р. 21-169. [in Russian].
2. Geyringer, K. (1965). Johannes Brahms. (G. Nashatyir, Trans.). Moscow: Muzyika [in Russian].
3. Grasberger, F. (1980). Johannes Brahms. (V. G. Shnitke, Trans.). Moscow: Muzyika [in Russian].
4. Druskin, M. (1988). J. Brahms: monographic essay. L.: Muzyika [in Russian].
5. Zenkin, K. (1997). Piano miniature and a way of musical romanticism. Moscow: Moscow state conservatory name P. I. Chaikovskiy [in Russian].
6. Music of Austria and Germany of the XIX century: a study guide in 2 vol. (1990) / T. Tsytovich (Ed.). Vol. 2. Moscow: Muzyika [in Russian].
7. Tsareva, E. (1986). Johannes Brahms. Moscow: Muzyika [in Russian].
Опубліковано
2019-10-23
Розділ
ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ МУЗИЧНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА ВИКОНАВСТВА