Полістилістичні аспекти композиторської поетики Альфреда Шнітке (на прикладі камерно-інструментальних творів).

Polistilistics aspects of the composer's poetics Alfred Schnitke (for example chamber-instrumental works).

  • Yuliia Grybynenko Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової.
Ключові слова: полістилістика, соната, діалогічність, цитатність, колаж, алюзія.

Анотація

У статті пропонується загальна характеристика камерно-інструментальної творчості А. Шнітке. Особлива увага приділяється сонатним творам композитора. На їх прикладі розкриваються полістилістичні аспекти композиторської поетики А. Шнітке: встановлюються провідні композиційні принципи, що формують особливу авторську модель полістилістики у творчості композитора.
Ключові слова: полістилістика, соната, діалогічність, цитатність, колаж, алюзія.

 

##submission.authorBiography##

##submission.authorWithAffiliation##

Грібінєнко Юлія Олександрівна
кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри історії музики та музичної етнографії Одеської національної музичної академії ім. А. В. Нежданової.

Опубліковано
2014-12-17
Розділ
ІСТОРІЯ ТА ТЕОРІЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА І КУЛЬТУРИ