ІННОВАЦІЙНІ МОДЕЛІ ФЛЕЙТИ МАЙСТРА ЄВИ КІНГМА В СУЧАСНОМУ ФЛЕЙТОВОМУ МИСТЕЦТВІ

  • Yuliia Andriivna Danylchenko Луганський національний університет імені Тараса Шевченка http://orcid.org/0000-0003-1243-6728
Ключові слова: Єва Кінгма, майстер, четверті-тонова флейта «Kingma-system», «key on key system», низька флейта

Анотація

Мета роботи – дослідження революційного вкладу голландсько- го флейтового майстра Єви Кінгма в розвиток сучасного флейтово- го мистецтва, створення інноваційних моделей флейт ХХІ століття. Методологію дослідження становить застосування загальнонаукового принципу об’єктивності, історико-типологічного, біографічного, за- гального, системного, аналітичного, стильового методів у досліджен- ні біографічних даних Єви Кінгма, становлення й розвитку її компанії з виготовлення флейт «KingmaFlutes», створення четверті-тонової флейти «Kingma-system» і її подальшої популяризації серед виконавців світового значення. Наукова новизна полягає в системному та комп- лексному аналізі творчої діяльності флейтового майстра Єви Кінгма, розкритті її важливого внеску в розвиток флейтового мистецтва сере- дини ХХ–ХХІ ст. Висновки. В останні роки у флейтовому виконавстві частіше з’являються музичні твори для флейти, у яких композито- ри впроваджують нетрадиційні техніки, використовуючи крайні ре- гістри інструменту, мікротональність, мультифоніку, глісандо, трелі тощо. Чверті-тонова флейта «Kingma-system» із додатковим механіз- мом «key-on-key» забезпечує відтворення чверті-тонових звуків чіт- кої висоти з рівномірним тембровим забарвленням протягом практич- но всього діапазону інструмента, що значною мірою відрізняє його від флейт бьомівської системи й більшості інших інструментів. Клапанний механізм флейт Єви Кінгма забезпечує вилучення інтонаційно чіткої четверті-тонової гами, мікротональних інтервалів і надає необмеже- ні можливості для створення різних аплікатурних комбінацій. Флейта системи Єви Кінгма є ексклюзивною і передовою найсучаснішою мо- деллю для виконання авангардних композицій. Чіткий витяг мікрото- нальних звуків на флейті «Kingma-system» дає змогу зробити суттєвий крок уперед у процес надбання свободи гармонійної мови сучасної музики й технічного розвитку виконавців, що, у свою чергу, дає можливість композиторам реалізувати нові музичні експерименти, удосконалюва- ти чіткість мікротональної мови. Така модель флейти дає змогу вико- нувати твори різних жанрів, таких як джаз, блюз, сучасну, етнічну і класичну музику. Єва Кінгма працює над сучасною технічною модифі- кацією інструменту, але водночас підтримує традиційність у флейто- вому мистецтві.

Посилання

1. Bijsterveld K., Schulp M. Breaking into a World of Perfection: Innovation in Today’s Classical Musical Instruments. Social Studies of Science. 2004. Vol. 34. Issue 5. Р. 649–674.
2. Dzapo K. Eva Kingma: No Better Life. Flutist Quarterly. 2018. Vol. 43. Issue 4. URL: https://go.gale.com/ps/anonymous?id=GALE%7CA547490676&sid =googleScholar&v=2.1&it=r&linkaccess=abs&issn=87568667&p=AONE&sw=w.
3. Kingma Е. Flautissimo. URL: https://www.flautissimoflute.ch/vente-et-location/eva-kingma.
4. Fernqvist C. The Contemporary Flute: Designs and Concepts. York : University of York, 2012. 12 р. URL: https://www.academia.edu/6304568/The_Contemporary_Flute_Designs_and_Concepts.
5. Fether D. C. A Discussion of Contemporary Flute Design and the Issues Surrounding these Developments. London : City University of London, 2005. URL: https://www.kingmaflutes.com/documenten/fether_diss.pdf.
6. Rees C. Collaboration in practice: developing a repertoire of extended techniques for the Kingma System alto and bass flute: Doctor’s thesis. London : Royal College of Music, 2014. 24 р.
7. Shephard E.G. The Glissando Headjoint: Master’s thesis. Queensland : Queensland Conservatorium Griffith University, 2019. 122 р.
8. Shiung C.Y. The Brannen-Cooper Kingma System flute: A resource thesaurus of multiphonic production capability: monography. NY : New York University, 2007. 822 p.
9. Van Sluis B. Craftsman Eva Kingma is always busy: Building a flute is intensive thinking. Dagblad van het Noorden. 2019. URL: https://grolloo.com/gfs-in-the-news.html#spell.
10. 2018 Lifetime Achievement Award. Eva Kingma. National Flute Association. URL: https://www.nfaonline.org/about/achievement-awards/eva-kingma.
Опубліковано
2021-05-20
Розділ
ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ МУЗИЧНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА ВИКОНАВСТВА