ОПЕРНІ ТВОРИ У СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОГО ВИХОВАННЯ ПІАНІСТА-КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА (НА ПРИКЛАДІ ОПЕРИ Ю. МЕЙТУСА «УКРАДЕНЕ ЩАСТЯ»)

  • AnatoIy Mykolayovych Ilyin Національна музична академія України імені П. І. Чайковського http://orcid.org/0000-0003-4803-2610
  • Olena Volodumurivna Osoka Національна музична академія України імені П. І. Чайковського http://orcid.org/0000-0002-1193-2570
Ключові слова: концертмейстер, клавір, опера Ю. Мейтуса «Украдене щастя»

Анотація

Мета роботи – дослідження специфіки роботи концертмейстера з оперним жанром, виявлення характерних настанов концертмейстера при виконанні клавіру опери. Стаття присвячена висвітленню питань, пов’язаних з набуттям піаністом професійних навичок в процесі вивчення оперних творів. Розглядаються особливості роботи з оперним твором, наголошуються необхідні моменти оновлення художньо-виражальної палітри симфонічних тембрів фортепіанними засобами. На прикладі опери «Украдене щастя» Ю. Мейтуса доведено концептуальне значення оперних творів у процесі становлення та професійного зростання піаністів-концертмейстерів, обґрунтовано необхідність постійного звертання до них у сучасній музичній практиці задля забезпечення найкращих результатів у подальшому виконавстві. Методологія дослідження спирається на системно-аналітичний та інтерпретаційний методи. Наукова новизна. У статті вперше у вітчизняному музикознавстві представлений системний підхід до специфіки роботи концертмейстера з оперним клавіром, а також диференційовані основні творчі завдання, які повинен вирішувати концертмейстер при роботі з оперою. Також уперше окреслені основні «концертмейстерські» проблеми опери Ю. Мейтуса «Украдене щастя». Висновки. Аналіз специфіки роботи концертмейстера з оперним жанром виявляє системний характер і базується на необхідності фортепіанними засобами передати все різноманіття оркестрового звучання. Парадоксально, але жанр опери актуалізує постійний пошук саме піаністичних засобів, які можуть передати оркестрове звучання партитури в конкретний момент клавіру. Тобто зовнішній фактор (опера як не фортепіанний жанр) у концертмейстера створює необхідність пошуку відповідних, «адекватних» пианістичних прийомів, туше тощо. Системний характер виявляється у взаємозв’язках «партитура – клавір», а також «диригент – оркестр – співак – концертмейстер», що і визначає специфіку концертмейстерської роботи.

Посилання

1. Афанасьєва Е. Методичні особливості роботи концертмейстера зі студентами-музикантами у вищих мистецьких навчальних закладах. Молодий вчений. 2017. № 10(50). С. 230–235.
2. Городецька О. Українська музика 60-х років ХХ століття в контексті цілісності епохи : дис. ... канд. мистецтвознав. : 17.00.03 / Городецька Оксана Валентинівна ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського. Київ, 2009. 213 с.
3. Молчанова Т. Мистецтво піаніста-концертмейстера у соціокультурному контексті сучасності. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. 2013. Вип. 19(1). С. 212–217.
4. Молчанова Т. Самоосвітня діяльність піаніста-концертмейстера: теоретичний аспект: Навчальний посібник. Львів : вид. Т. Тетюк, 2021. 220 с.
5. Панасюк Т. Психологічна компетентність концертмейстера та її роль у підготовці майбутнього вчителя музичного мистецтва до концертних виступів. Актуальні питання гуманітарних наук. 2020. Вип. 32, Т. 2. С. 195–199.
6. Смирнов М. О работе концертмейстера. Москва : Музыка, 1990. 320 с.
7. Шендерович Е. В концертмейстерском классе. Москва: Искусство, 1996. 267 с.
8. Юлдашева І., Боровицька О. Концертмейстер-піаніст: до питання формування універсальності у професійній діяльності. Інноваційна педагогіка. 2019. Вип. 18, Т. 3. С. 142–145.
Опубліковано
2022-05-16
Розділ
ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ МУЗИЧНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА ВИКОНАВСТВА