ВПЛИВ АФРОАМЕРИКАНСЬКОЇ МУЗИЧНОЇ ТРАДИЦІЇ НА ВОКАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ

  • Yuan Sun Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка https://orcid.org/0009-0002-0359-8960
Ключові слова: афроамериканська музична традиція, джаз, блюз, госпел, ритм-енд-блюз, вокальне мистецтво, музика

Анотація

Мета роботи передбачає висвітлення впливу афроамериканської музичної традиції на вокальне мистецтво другої половини ХХ століття. Методологія дослідження базується на загальнонаукових (аналіз, синтез, узагальнення, систематизація) та конкретно-наукових (історико-генетичний, ретроспективний, порівняльно-зіставний аналіз) методах, які дозволили з’ясувати стан розробленості проблеми, виявити історичні особливості та здійснити характеристику досліджуваних музичних жанрів. Наукова новизна – з’ясовано вплив афроамериканської музичної традиції, зокрема музичних жанрів джаз, блюз, госпел, ритм-енд-блюз на вокальне мистецтво другої половини ХХ століття. Висновки. На основі застосування широкого спектру методів наукового дослідження було доведено, що афроамериканська музична традиція, яка включає такі музичні жанри як джаз, блюз, госпел та ритм-енд-блюз, мала особливий вплив на вокальне мистецтво другої половини ХХ століття. Встановлено, джаз є найвідомішим музичним жанром, становлення якого сягає кінця ХІХ – початку ХХ століть. Вирішальна роль в джазі належить вокалу. Вільно імпровізуючи, співаки використовують скейлінг та складні ритмічні структури. Афроамериканським підґрунтям відзначається блюз, який наділений почуття радості, болю. Він відображав душу та історію афроамериканської спільноти. Релігійний музичний жанр, становлення якого відбулося в афроамериканських церквах – госпел, вплинув на вокальне мистецтво другої половини ХХ століття та, в цілому, на музичний жанр ритм-енд-блюз. Доведено, афроамериканська музична традиція (джаз, блюз, госпел, ритм-енд-блюз) наклали відбиток на розвиток популярної музики та збагатила вокальне мистецтво другої половини ХХ століття, заклавши основу для численних новаторських виконавців та стильових напрямків.

Посилання

1. Журба Я. Роль блюзу у джазовій музиці. Вісник КНУКіМ, К., 2018. С. 145–153.
2. Коверза О. Характерні особливості розвитку джазового мистецтва «традиційного» періоду. Науковий вісник НМАУ: Виконавське музикознавство: методологія, теорія майстерності, інтерпретаційні аспекти. Київ: НМАУ, 2010. Вип. 91. С. 273–289.
3. Коляда І., Конопчук Ю. Історія становлення блюзу та джазу як музичних жанрів. Молодий вчений, 2016. № 12 (40). С. 259–263.
4. Леонтієва С. Вокальне мистецтво та репертуар у сучасному культурологічному просторі епохи. Культура і сучасність. К., 2019. № 2. С. 112–115.
5. Павліковський В. Вплив джазової музичної культури на форми популярної, вокально-страдної, рокової та сучасної музики. Культурно-освітні аспекти вокального мистецтва, генеза, сучасний стан і перспективи, 2015. С. 77–118.
6. Смородська М. Стиль соул в естрадно-джазовому вокальному мистецтві другої половини ХХ століття: автореф. дис. … канд. мист.: 17.00.03. Суми, 2020. 21 с.
7. Berendt J. The Jazz Book. From Ragtime to the 21st Century. USA: Lawrence Hill Books, 2009. 816 p.
8. Doggett Peter. Electric Shock: From the Gramophone to the iPhone – 125 Years of Pop Music. London: Bodley Head, 2015. 172 p.
9. Napier-Bell Simon. Ta-Ra-Ra-Boom-De-Ay: The Dodgy Business of Popular Music. London: Unbound, 2015. 400 p.
10. Townsend P. Jazz in American Culture. USA: Univ. Press of Мississippi, 2000. 89 р.
Опубліковано
2023-12-12
Розділ
ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ МУЗИЧНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА ВИКОНАВСТВА