ВАЛЕРIЙ РЕГРУТ: ФЕНОМЕНОЛОГIЯ ТВОРЧОI ДIЯЛЬНОСТI СУЧАСНОГО МУЗИКАНТА

  • Iryna Petrivna Yefremova Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової https://orcid.org/0009-0009-1058-367X
Ключові слова: В. Й. Регрут, хормейстер, співак, диригент, особистість, виконавська манера, одеська школа, традиція

Анотація

Мета статті – розгляд життєвого та творчого шляху, щаблів професійної та творчої досконалості авторитетного музиканта, головного хормейстера Одеського національного академічного театру опери та балету В. Й. Регрута. Методологія дослідження спирається на застосування принципів дослідницько-пошукового, історико-біографічного та вербально-комунікативного методів, зокрема інтерв’ювання (у статті використовуються матеріали бесід з В. В. Навротським, Н. Г. Заболотною, Є. М. Бондар). Наукова новизна полягає в тому, що дана стаття є першою в межах вітчизняного музикознавства, яка детально презентує життєтворчість В. Й. Регрута, що постає відбиттям та продовженням традицій одеської академічної школи у триєдності хорового, вокального та оркестрово-диригентського напрямів та представлена зокрема через призму його сприйняття іншими музикантами. Висновки. Визнана в Україні та шанована поза її межами творча особистість, кандидат мистецтвознавства, В. Й. Регрут – чудовий професіонал та фанат своєї улюбленої справи, продовжує традиції одеської хорової школи, а саме таких яскравих майстрів як професор К. К. Пігров та професор А. П. Серебрі, маючи власний досвід та педагогічний почерк, виховує професійних талановитих диригентів. В якості головного хормейстера оперного театру, спираючись на традиції славетних хорових диригентів професора Д. С. Загрецького та професора Л. М. Бутенка, сприяє залученню студентів до справжнього дива – оперної вистави. Запорука успіху Регрута-диригента в опері – це симбіоз його трьох освіт: хормейстера, оперного співака та оперно-симфонічного диригента. Це відчувається не тільки в роботі з оркестром, а й у роботі з хором, вмінню слухати та допомагати солістам на сцені, відчувати голосоведення вокальних партій в ансамблевому співі. В цілому, В. Й. Регрут представляє собою той тип творчої особистості, завдяки якому через віддзеркалення традицій сучасна вітчизняна культура рухається вперед, отримує свій подальших розвиток та розширює горизонти.

Посилання

1. Баранова І. Книга о Д.Й. Сипитинере. Одеса: Астропринт, 2009. 144 с.
2. Игнатьєва М. Музыкальная жизнь. № 5. 1973.
3. Микола Огренич – людина, співак, ректор. Одеса: Астропринт, 2009. 144 с.
4. Пигров К. Хоровая культура и мое участие в ней; редактор-составитель А. П. Серебри. Одесса: ОГК, 2001. 50 с.
5. Шатова І. Історичні та стильові основи одеської хорової традиції: монографія. Одеса: Астропринт, 2021. 204 с.
Опубліковано
2023-12-28
Розділ
ІСТОРІЯ ТА ТЕОРІЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА І КУЛЬТУРИ