ДО ПИТАННЯ ТРАКТУВАННЯ ПОНЯТТЯ «ШТРИХ» У МУЗИЧНОМУ ВИКОНАВСТВІ: МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПІДХІД

  • Oleksii Mykolayovych Ralo Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової https://orcid.org/0000-0001-5044-2016
Ключові слова: штрих, артикуляція, виконавство, ударні інструменти, звуковисотні клавішні ударні інструменти, реалізація

Анотація

Мета роботи – проаналізувати поняття «штрих» у науковому дискурсі та визначити його сутність у музичному виконавстві на різних інструментах, в тому числі на ударних. Методологія. Під час написання статті використовувалися такі методи дослідження, як: індукції, дедукції, спостереження, компаративістики. Наукова новизна роботи полягає в тому, що вперше, у теоретико-методичному аспекті розглянуто, проаналізовано та узагальнено погляди виконавців на ударних до поняття «штрих», а також специфіки реалізації штрихової палітри на цих інструментах. Висновки. Штрихи відіграють ключову роль в розвитку виконавської культури музиканта та техніки гри на інструменті. Вони розподіляються на численні категорії, для яких характерні різноманіття ігрових рухів, які впливають на кінцевий звуковий результат, додаючи певного характеру та відтінку звучанню. Штрихи, з позиції звуковидобування, відрізняються між собою характером атаки, стаціонарної частини та закінчення. В цілому, на них впливає швидкість виконання та динамічні градації під час гри. Деякі вчені уявляють «штрих» у вигляді компонентної структури із цілої низки складових – графічних, психічних, операціональних та звукових. З цього випливає висновок, що неспівпадіння «внутрішнього змісту» деяких із компонентів системи унеможливлює спроєктувати в «чистому вигляді» уявлення про штрихи представників інших виконавських спеціальностей на практику гри на звуковисотних клавішних ударних інструментах. У зв’язку з чим, розробка даного питання в напрямку виконавства саме на ударних інструментах має проходити виходячи з позиції, що «штрих» – це є результат діяльності функціональної системи звуковидобування і звукоутворення, спрямованого на формування виконавських дій та сприйняття кінцевого звукового результату.

Посилання

1. Гладких А.В. Засоби музичної виразності. Культура України. 2012. № 38. URL: https:// ic.ac. kharkov. ua/ nauk_ rob /nauk_vid /rio_old_ 2017/ ku/kultura38/25.pdf (дата звернення: 12.12.2023).
2. Давидов М.А. Теоретичні основи формування виконавської майстерності баяніста (акордеоніста). Київ: Музична Україна, 2004. 290 с.
3. Дудник Є.І., Хмиров С.І.,Томасишин М.М. Типова навчальна програма з навчальної дисципліни «Ударні інструменти» середнього (базового) підрівня початкової мистецької освіти з музичного мистецтва початкового професійного спрямування, інструментальні класи. Київ, 2022. 45 с.
4. Касьяненко Л. О. Класифікація фортепіанних штрихів як теоретичний інструмент освоєння піанізму. Південноукраїнські мистецькі студії. 2022. № 1. С. 33–42. DOI: https://doi.org/10.24195/artstudies.2022-1
5. Лисенко М.Т. Школа гри на чотириструнній домрі. Київ: Музична Україна, 1967. 158 с.
6. Марценюк Г. П. Класифікація штрихів та технічних прийомів виконання при грі на тромбоні. Молодий вчений. 2017. № 12 (52),
С. 187–192. URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/12/45.pdf
7. Михеліс В.І. Калінін О.Є. Початкова школа гри на чотириструнній домрі. Київ: Мистецтво, 1963. 295 с.
8. Семотюк О.П. Штрих. Сучасний словник іншомовних слів. Вид. 2-ге, доп. Х.: Веста: Ранок, 2008. С. 657–658.
9. Стеценко В. К. Методика навчання гри на скрипці: в 2 ч. Ч. 1. Київ: Державне видавництво образотворчого мистецтва і музичної літератури УРСР, 1960. 178 с.
10. Штрих. Словник-довідник музичних термінів / за ред. Ю.Є. Юцевича. URL:http://term.in.ua/indeks.html?term=%D0%A8%D0%A2%D0%A0%D0%98%D0%A5 (дата звернення: 10.12.2023).
11. Штрих. Словник іншомовних слів: веб-сайт. URL: https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/u/book/sis.pl?Qry=%F8%F2%F0%E8%F5 (дата звернення: 10.12.2023).
12. Аuer L. (1921). Violin Playing As I Teach It. New York: Frederick A. Stokes Company, 1921. 225 p.
13. Dokshizer T. The Path to Artistry. Victoria: qPress, 2021. 302 p.
14. Flesch C. The Art Of Violin Playing/trans. from German F.H. Martens. New York: Carl Fischer, Incorporated. 1924. Т. 1. 198 p.
15. Polachowski A. Szkoła gry na werblu. Będzin: Palisso Edition, 2010. 153 s.
16. Stevens L.H. Method of Movement for Marimba. Michigan: Marimba Productions, 1979. 109 p.
17. Stroke. OnMusic dictionary: website. URL: https://dictionary. onmusic.org/terms/3380-stroke (дата звернення: 20.12.23).
18. Stroke. Oxford Music Online: website. URL: https://www.oxfordmusiconline.com/search?q=stroke&searchBtn=Search&isQuickSearch=true (дата звернення: 20.12.23).
Опубліковано
2023-12-28
Розділ
ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ МУЗИЧНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА ВИКОНАВСТВА