[1]
Severynova, M. 2018. Українська композиторська творчість періоду «порубіжжя» ХІХ-ХХ ст. і проблеми художньо-світоглядних традицій. тенденції становлення. Музичне мистецтво і культура. 1, 27 (Жов 2018), 119–128. DOI:https://doi.org/https://doi.org/10.31723/2524–0447–2018–27–1–119–128.