(1)
Nivelt, O. Про стильовий підхід до вивчення модуляцій у вузівському курсі гармонії. Музичне мистецтво і культура 2017, 175-185.