(1)
Lukashenko, N. Концерт-рапсодія для домри з оркестром В. П. Задерацького: композиторська інтерпретація жанрово-стильової моделі. Музичне мистецтво і культура 2017, 250-268.