(1)
Severynova, M. Українська композиторська творчість періоду «порубіжжя» ХІХ-ХХ ст. і проблеми художньо-світоглядних традицій. тенденції становлення. Музичне мистецтво і культура 2018, 1, 119–128.