(1)
Kapliyenko-Iliuk, Y. ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ПОЛІСТИЛІСТИЧНИХ ОСНОВ КОМПОЗИТОРСЬКОЇ ТВОРЧОСТІ. Музичне мистецтво і культура 2019, 1, 16-27.