Peng, W. (2014). Драматична умовність оперного характеру у світлі діалогічного підходу: до постановки проблеми. Музичне мистецтво і культура, (20), 483-492. https://doi.org/https://doi.org/10.31723/2524-0447-2014-20-483-492