Lukashenko, N. (2017). Концерт-рапсодія для домри з оркестром В. П. Задерацького: композиторська інтерпретація жанрово-стильової моделі. Музичне мистецтво і культура, (25), 250-268. https://doi.org/https://doi.org/10.31723/2524-0447-2017-25-250-268