Nosulya, A. (2018). Нові тенденції сучасної композиторської поетики (на прикладі творчості Ю. Гомельської). Музичне мистецтво і культура, 1(27), 5-27. https://doi.org/https://doi.org/10.31723/2524–0447–2018–27–1–15–27