Severynova, M. (2018). Українська композиторська творчість періоду «порубіжжя» ХІХ-ХХ ст. і проблеми художньо-світоглядних традицій. тенденції становлення. Музичне мистецтво і культура, 1(27), 119–128. https://doi.org/https://doi.org/10.31723/2524–0447–2018–27–1–119–128