Muravska, O. (2014). «Фауст» Ш. Гуно у річищі жанрово-стильової і міфопоетичної специфіки французької ліричної опери. Музичне мистецтво і культура, (19), 43-52. https://doi.org/https://doi.org/10.31723/2524-0447-2014-19-43-52