Kapliyenko-Iliuk, Y. (2019). ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ПОЛІСТИЛІСТИЧНИХ ОСНОВ КОМПОЗИТОРСЬКОЇ ТВОРЧОСТІ. Музичне мистецтво і культура, 1(29), 16-27. https://doi.org/https://doi.org/10.31723/2524-0447-2019-29-1.2