Tatarnikova, A. (2019). ПЕРИПЕТІЇ СЛАВИ РУСІ ЯК РОЗУМОВІ СТЕРЕОТИПИ У ТВОРЧІЙ ДІЯЛЬНОСТІ О. БОРОДІНА І В АНАЛОГІЇ ДО РОЗРОБОК Л. ГУМІЛЬОВА У ХХ СТОЛІТТІ. Музичне мистецтво і культура, 1(29), 28-42. https://doi.org/https://doi.org/10.31723/2524-0447-2019-29-1.3