Popova, G. (2019). ФОРТЕПІАННЕ ВИКОНАВСТВО ЯК ПРЕДМЕТ КОМПАРАТИВНОГО АНАЛІЗУ. Музичне мистецтво і культура, 1(29), 116-129. https://doi.org/https://doi.org/10.31723/2524-0447-2019-29-1.10