YezerskaА. (2019). ЯВИЩЕ МУЗИЧНО-МОВНОЇ ДЕРИВАЦІЇ В КОНТЕКСТІ СТИЛЬОВОГО МІЖАВТОРСЬКОГО ДІАЛОГУ (НА ПРИКЛАДІ ТВОРЧОСТІ Д. ШОСТАКОВИЧА). Музичне мистецтво і культура, 1(29), 142-155. https://doi.org/https://doi.org/10.31723/2524-0447-2019-29-1.12