Julay, H. (2020). «ДЖАННІ СКІККІ» ДЖ. ПУЧЧІНІ В РІЧИЩІ ЖАНРОВО-СТИЛЬОВИХ ШУКАНЬ ІТАЛІЙСЬКОГО МУЗИЧНОГО ТЕАТРУ ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ. Музичне мистецтво і культура, 1(30), 11-18. https://doi.org/https://doi.org/10.31723/2524-0447-2020-30-1-2