Popova, A. (2021). ДЖАЗОВЕ МИСТЕЦТВО СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ: ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ. Музичне мистецтво і культура, 1(32), 137-148. https://doi.org/https://doi.org/10.31723/2524-0447-2021-32-1-10