Savchenko, H. (2021). ОРКЕСТРОВЕ ПИСЬМО В ОПЕРІ «СОЛОВЕЙ» І. СТРАВІНСЬКОГО ЯК ЗАСІБ ОБ’ЄКТИВАЦІЇ ПРОСТОРОВО-ЧАСОВИХ ВІДНОСИН. Музичне мистецтво і культура, 1(32), 199-214. https://doi.org/https://doi.org/10.31723/2524-0447-2021-32-1-15